Pri skladovaní a distribúcii tovaru má geografická lokalita kľúčový vplyv na efektívnosť a úspešnosť procesov. V skupine Špedka sme otvorili zelený sklad v distribučnom srdci Slovenska v meste Zvolen a to z niekoľko dôvodov. Prečo je geografická poloha dôležitým hľadiskom pri rozhodovaní o skladovaní a distribúcii? zo Zvolena máme pomerne dobre vyvinutú dopravnú infraštruktúru čo umožňuje efektívny pohyb tovarov po celej krajine bez väčších obmedzení. Hlavne nočné spojenia sú rýchle a medzi mestami a regiónmi minimalizujú vplyv vzdialeností. Slovensko je malou a krásnou krajinou čo znamená, že väčšina destinácií je dostupná do pomerne krátkeho časového horizontu. Štandardom pri doručení je 24h pri službe SK Home Delivery, ale už aj pre krajiny V4. Novým trendom vo väčších mestách je služba Same delivery. technologické inovácie sú neoddeliteľnou súčasťou logistiky a distribúcie. Moderné informačné a komunikačné technológie dopravcov umožňujú účinné sledovanie tovarov, optimalizáciu trás a rýchlu komunikáciu. Dnes máte možnosti vidieť svoj balík online na celej trase.