Kľúčovou výzvou bude nedostatok pozemkov, predovšetkým v najväčších centrách spotreby, ako sú Londýn a Paríž. Náklady na modernizáciu nehnuteľností majú stále tendenciu rásť a urbanizácia zvyšuje konkurenciu medzi poskytovateľmi nehnuteľností. Od prvého štvrťroka 2021 vzrástli náklady na modernizáciu nehnuteľností v Európe medziročne odhadom o 8-10 %. Cena pôdy vzrástla približne o 10-15 % a na hlavných západoeurópskych trhoch vzrástli ceny pozemkov za posledných 12-18 mesiacov o 50-100 %.

Povoľovacie a schvaľovacie procesy sú náročnejšie a nákladnejšie než kedykoľvek predtým. Podľa výpočtov Prologis Research o európskom trhu je čas potrebný na realizáciu projektov so zmenou územného plánu zhruba dvakrát dlhší než v prípade projektov budovaných v priemyselných zónach. Dáta Prologis tiež ukazujú, že požiadavky a náklady na výstavbu sa budú stále zvyšovať. Obavy z nedostatku pracovnej sily pretrvávajú a zdôrazňujú potrebu implementovať vylepšenia, ktoré zvyšujú wellbeing zamestnancov v budovách, napríklad v rámci štandardov WELL.

Rastúca hodnota vhodne situovaných a dobre navrhnutých budov bude zámienkou pre kreatívnejšie stavebné riešenia. Štrukturálne zmeny v odvetví logistických nehnuteľností budú pravdepodobne naďalej obmedzovať novú ponuku, ktorá by mohla uspokojiť budúce potreby užívateľov v rámci dodávateľských reťazcov.

S ohľadom na tieto skutočnosti bude situačné škálovanie výstavby a s ním súvisiace výhody v podobe inovácií alebo dosahovania (a prekračovania) cieľov v oblasti udržateľnosti aj naďalej tým, čím sa od seba jednotlivé nehnuteľnosti budú odlišovať.

 

Zdroj:// Systémy logistiky