Prvý prieskum od spoločnosti CBRE s názvom „European Logistics Occupier Survey“, ktorý bol vypracovaný v spolupráci so spoločnosťou Analytiqa analyzoval odpovede od viac ako stovky najväčších nájomcov logistických nehnuteľností v Európe s celkovou rozlohou viac ako 40 miliónov m². Prieskumu sa zúčastnili respondenti z rôznych oblastí ako je priemysel, e-commerce, maloobchod (retail), supermarkety či 3PL (poskytovatelia logistických služieb).

“Veľká časť týchto firiem má svoje dcérske spoločnosti, prípadne pobočky aj na Slovensku, čo je dôvodom, prečo sú výstupy z tohto prieskumu pre našu krajinu veľmi relevantné. Vzhľadom na veľkosť nášho trhu však niektoré trendy evidujeme s miernym oneskorením. Rapídny nárast online obchodu však slovenský trh pocítil už počas roku 2020,“ približuje Michal Cerulík, vedúci oddelenia priemyselných a logistických nehnuteľností v spoločnosti CBRE Slovensko.

Prieskum ukázal, že koronakríza mení dlhodobé plány aj v prípade nájomníkov týchto druhov nehnuteľností. Až 47 % nájomníkov logistických nehnuteľností vidí ako najpotrebnejšie mať dlhodobo k dispozícii dostatok flexibilných skladových priestorov. Celkom 36 % respondentov tiež v prieskume uviedlo, že chcú urýchliť svoje plány smerom k úprave svojich logistických priestorov na to, aby sa vedeli vysporiadať so zvýšeným dopytom z dôvodu rýchleho rastu online nákupov.

Zaujímavé boli aj zistenia poukazujúce na preferencie nájomníkov pri výbere lokality. Ukázalo sa, že 64 % online retailerov, a celkovo 44 % všetkých respondentov spomedzi nájomníkov logistických nehnuteľností, je ochotných preskúmať aj netradičnejšie lokality umiestnené mimo hlavných logistických hubov v západnej Európe.

Výsledky prieskumu poukazujú aj na to, že pre nájomníkov je čoraz dôležitejšia aj mestská logistika, pričom 64 % online retailerov naznačilo, že ich expanzia do mestských lokalít sa pre nich stáva vysokou prioritou. Dôvodom týchto rozhodnutí je fakt, že jedným z najdôležitejších faktorov pre zákazníka je v tejto oblasti práve dodacia lehota, pričom mestské lokality sú v tejto oblasti efektívnejšie a dĺžku dodávateľského reťazca vedia skrátiť.

Podľa prieskumu rovnako uvažuje až 50 % výrobných firiem a taktiež 50 % respondentov z oblasti potravinárskych reťazcov. Tento výsledok naznačuje, že mestská logistika by mala v najbližších rokoch ešte viac potvrdiť svoju opodstatnenosť.

Prieskum sa bližšie pozrel aj na to, ako túto oblasť nehnuteľností ovplyvnil Brexit. Zistenia poukazujú na fakt, že 50 % opýtaných nájomníkov z oblasti online obchodu v Európe si myslí, že práve v dôsledku Brexitu budú potrebovať ďalšie logistické priestory vo Veľkej Británii. Naopak, celkom 40 % respondentov uviedlo, že budú potrebovať ďalšie priestory v rámci krajín EÚ.

„Aktuálna situácia, s ktorou sa pasuje celý svet vrhla väčšiu pozornosť na oblasť logistiky a pripomenula ľuďom dôležitosť globálnych dodávateľských reťazcov. Tieto trendy urýchlili dopyt zo strany nájomníkov logistických priestorov, pričom väčší dôraz začali klásť aj na oblasti, ako sú mzdové náklady, dostupnosť, mestská logistika, náklady na prenájom či flexibilita. A práve tieto trendy majú vplyv aj na rozhodovanie investorov. Preto očakávanie, že v priebehu nadchádzajúceho roku bude dopyt investorov po tomto type nehnuteľností vysoký,“ uzatvára Tasos Vezyridis, vedúci oddelenia Research v rámci regiónu EMEA v spoločnosti CBRE.

 

Zdroj:// Systémy logistiky