P3 aktuálne prenajíma priestory vo svojich šiestich slovenských parkoch s celkovou rozlohou takmer 500-tis. m² a v klientskom portfóliu má dovedna 40 nájomcov. Počas roka 2023 privítala vo svojich priestoroch troch nových nájomcov, medzi nimi Správcu zálohového systému, špecialistu na znižovanie odpadu, ktorý otvoril medzisklad v parku P3 Žilina a onedlho spustí prevádzku aj v novom medzisklade v parku P3 Košice. Nováčikovia pribudli aj v parku P3 Senec. Skladovacie priestory si tu prenajal najväčší dodávateľ elektriny a plynu na Slovensku ZSE Energia, ktorá v parku skladuje fotovoltické panely a nabíjacie stanice pre elektromobily na ploche viac ako 4 000 m2. Významný hráč stredoeurópskej logistiky, spoločnosť ESA logistika, si prenajal plochu 13 500 m2.

„Príchod nových nájomcov je pre nás dobré znamenie. Ako developer a dlhodobý vlastník priemyselných nehnuteľností vnímame potrebu firiem nájsť si stabilné miesto pre ďalší rozvoj podnikania. V rámci našich P3 parkov sme pripravení prakticky okamžite reagovať a rovnako aj rozšíriť skladové priestory podľa potrieb nájomcu, čo oceňujú najmä dlhodobí nájomcovia pri svojich expanzných plánoch,“ hovorí Peter Jánoši, výkonný riaditeľ P3 v Českej republike a na Slovensku.

Predĺženie prenájmov a expanzie mali v roku 2023 približne 41 % podiel na celkovej prenajatej ploche. Posledné predĺženie nájmu si vlani pripísal dlhoročný nájomca DHL, ktorý nájomnú zmluvu predĺžil o ďalších desať rokov v parku P3 Bratislava Cargo. Okrem DHL, globálneho lídra v oblasti logistiky, nájom v rámci slovenských P3 parkov predĺžila aj logistická spoločnosť C.S.CARGO Slovakia v parku P3 Žilina a expandovala aj na východe Slovenska s nájomnou zmluvou na ďalších 2 700 m² skladových priestorov v parku P3 Košice.

Ďalej, dve nájomné zmluvy v parku P3 Senec predĺžili dopravná a logistická spoločnosť DSV Solutions Slovakia a spoločnosť Dokument Logistik, ktorá je lídrom v oblasti správy a skladovania papierových a elektronických dokumentov.

„V dôsledku makroekonomickej situácie doma aj vo svete sme vlani zaznamenali mierne spomalenie trhu oproti roku 2022, čo sa prejavilo najmä na dlhšej uzávierke jednotlivých projektov a prenájmov. Súviselo to najmä s apetítom firiem, ktoré uprednostňujú dlhodobé, udržateľné, kvalitné priestory a partnerstvá, a nie len lacnejšie prenájmy. ESG a ďalšie investície do zelených riešení, ako je napríklad realizácia fotovoltických panelov vo vybraných slovenských parkoch P3, zostávajú kľúčovým zameraním P3,“ dodáva P. Jánoši.

V rámci plánov ďalšieho rozvoja sa P3 v priebehu roka 2024 zameria na ďalšie rozširovanie svojich parkov a zároveň identifikuje nové perspektívne lokality po celom Slovensku.