P3 v roku 2020 uzavrela dve veľké akvizície, Maximus a Matrix, v celkovej hodnote približne 1,5 milióna m2 hrubej prenajímateľnej plochy. Počas roku 2020 sa portfólio spoločnosti P3 navýšilo o zhruba 48 %, na skoro 6,5 milióna m2 hrubej prenajímateľnej plochy.

„Počas celého trvania pandémie odvetvie logistiky poskytovalo a podporovalo dôležité funkcie v spoločnosti,“ uvádza Peter Jánoši, výkonný riaditeľ P3 Logistic Parks. Zároveň dodáva: „V týchto nezvyčajných časoch má P3 vynikajúcu pozíciu pri podpore tejto nevyhnutnej infraštruktúry. Aj naďalej sa snažíme o identifikáciu príležitostí pri akvizíciách a ich rozvoji, pričom vyhľadávame partnerskú spoluprácu s našimi objednávateľmi a komunitami, aby sme v budúcnosti boli silnejší a lepšie pripravení.“

Developerské aktivity sú aj naďalej jedným z kľúčových aspektov rastu spoločnosti P3. Za uplynulých 12 mesiacov spoločnosť P3 dokončila zhruba 600 000 m2 nového rozvoja pre nových aj vracajúcich sa zákazníkov, ako sú spoločnosti Amazon, Mercedes-Benz, TEDi, PepsiCo, DHL a InPost.

„Naše developerské sľuby našim zákazníkom sme neustále napĺňali. Je pravda, že nám to pandémia nie vždy uľahčovala, avšak so zákazníkmi sme neustále komunikovali a spoločne nachádzali najlepší spôsob ako sa rozvíjať,“ povedal David Marquina, spolupôsobiaci riaditeľ pre rozvoj (co-CDO) spoločnosti P3.

„Medzi hlavné udalosti v kategórii developerských projektov je odovzdanie skladu G+3 s rozlohou 190 000 m2 pre spoločnosť Amazon v meste Castelguglielmo na severe Talianska,“ hovorí Jean-Luc Saporito, spolupôsobiaci riaditeľ pre rozvoj (co-CDO) spoločnosti P3.

„Zároveň sme začali s výstavbou skladu o rozlohe 98 000 m2 v holandskom regióne Echt, so zameraním na najvyššiu úroveň certifikácie BREEAM „Outstanding“. Pokračujeme s investíciami do hnedých priemyselných parkov, pričom sme ohlásili akvizíciu 40 hektárového pozemku v centre Ostravy, tretieho najväčšieho mesta Českej republiky.“

Po vzore globálnych trendov sa zloženie portfólia P3 naďalej rozvíjalo smerom k elektronickému obchodovaniu a maloobchodným prevádzkovateľom. K 31. decembru 2020 sa približne 30 % P3 portfólia venovalo maloobchodnej činnosti a elektronickému obchodovaniu. Je to priamo v súlade so stratégiou P3 na rozvoj skladových nehnuteľností v strategických lokalitách, v blízkosti populačných centier, z ktorých niektoré P3 klasifikuje ako mestskú logistiku.

„Prostredníctvom rozvoja, ako aj akvizície, máme všestrannú investičnú stratégiu na zvýšenie podielu na celoeurópskom trhu, čím reagujeme na súčasné potreby logistického odvetvia,“ hovorí Otis Spencer, investičný riaditeľ pre spoločnosť P3. „S podporou nášho vlastníka aktívne vyhľadávame ďalšie investičné príležitosti na posilnenie našej pozície medzi vedúcimi developermi a správcami logistických nehnuteľností v Európe.“

V roku 2020 spoločnosť P3 v rámci Európy prijala 30 nových zamestnancov, celkový počet tak predstavuje  190 zamestnancov. V samotnom Nemecku sa P3 tím zdvojnásobil zo 16 na 32 zamestnancov. V najbližších mesiacoch chce spoločnosť P3 cielene rozšíriť aj svoje tímy odborníkov so zameraním na rozvoj, akvizíciu pozemkov a získavanie nových obchodných príležitostí.

P3 Logistic Parks na Slovensku

P3 Logistic Parks pokračoval v rozširovaní svojho portfólia logistických nehnuteľností aj na Slovensku. Slovenská pobočka P3 Logistic Parks v rámci akvizície Maximus zastrešuje rozvoj získaných nehnuteľností na Slovensku a v Rakúsku. Prvou významnou investíciou po akvizícii bola májová expanzia a rozširovanie logistického parku v Bruck an der Leitha pre klienta WLS – Weindel Logistik Service. Do slovenského portfólia priniesla zase park v Senci.

„Akvizíciou Maximus a získaním priestorov v Senci sme naplnili naše ambície posilniť trhovú pozíciu a stať sa lídrom na trhu logistických a priemyselných nehnuteľností na Slovensku,“ hovorí Peter Jánoši, výkonný riaditeľ P3 Logistic Parks.

Vo svojich aktivitách pokračovala spoločnosť P3 Logistic Parks aj na východe Slovenska, kde developer ešte v roku 2019 začal s výstavbou parku P3 Košice v Novej Polhore. Ten je zároveň jedným z najnovších logistických centier z portfólia P3 Logistic Parks a prvé centrum na východe Slovenska.

„Dokončenie prvej fázy výstavby parku P3 Košice a takmer plná obsadenosť v rámci nášho slovenského portfólia nás motivuje k ďalšiemu rastu a aktívnej príprave ďalších lokalít na okamžitú výstavbu. Súčasne počítame s rezervami pri pozemkoch a voľných plochách tak, aby sme si zachovali kontinuitu pri uspokojovaní budúcich požiadaviek našich klientov. V parku P3 Košice sme pripravení začať s okamžitou výstavbou ďalších dvoch hál v celkovej výmere približne 70 tisíc m2,“ uzatvára Peter Jánoši.

 

Zdroj:// Systémy logistiky