Spoločnosť Geis zaznamenala v posledných rokoch zvýšený dopyt po svojich skladovacích službách. Ako hovorí Pavel Křížek, riaditeľ logistiky Geis SK + CZ: „Rozsah dopytovaných služieb je skutočne veľký – od jednoduchého skladovania až po komplexné projekty kontraktnej logistiky. Klientom ponúkame vždy také riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje ich potrebám. Sme aj akýmisi radcami a konzultantmi. Občas sa im snažíme vysvetliť, že to, čo požadujú, nie je pre nich optimálne.“

Firmy obvykle outsourcing skladovania začnú zvažovať v situácii, keď nečakane rýchlo vyrastú, nemajú dostatočné know-how, technologické a personálne kapacity. Najskôr chcú pomôcť s miestom na skladovanie, vedením skladu, paletizáciou tovaru a ďalšími jednoduchými činnosťami. Potom sa obvykle pridáva balenie, etiketovanie, kompletizácia, spracovanie vratiek.

Niektoré firmy sa do bodu kompletného zabezpečenia logistiky zo strany externého poskytovateľa dostanú po nejakom čase. To zvyčajne závisí od vývoja firmy. Iné si vyberajú komplexné služby ako celok už od samého začiatku. Nestačia im jednoduché činnosti, zodpovednosť za všetky logistické služby odovzdávajú tretej strane, ktorá im v rámci zmluvy zaisťuje optimalizáciu celého reťazca – od skladovania až po prepravu ku konečnému zákazníkovi vrátane všetkých súvisiacich činností a služieb (4 PL).

Príkladom jednoduchšieho outsourcingu sú skladovacie a ďalšie súvisiace služby pre spoločnosť Antalis s.r.o.. Geis tomuto dodávateľovi komplexných ochranných a obalových materiálov zaisťuje správne a včasné zaskladnenie, skladovanie, vyskladnenie a v poslednej fáze aj doručenie tovaru koncovým zákazníkom. Petr Martinek, CSEE Packaging Director z firmy Antalis, spoluprácu komentuje: „Pre skladovanie a ďalšie súvisiace služby využívame externé zaistenie od spoločnosti Geis.

Vďaka ich spoľahlivosti a flexibilite vieme, že na tento servis sa môžeme spoľahnúť. A nielen to. Zákazníci dopravcov, doručujúcich náš tovar či výrobky, chápu ako náš servis, takže Geis je priamo súčasťou našej firemnej reputácie. A preto je nesmierne dôležité mať vhodného partnera, ktorým Geis bezpochyby je.“

Naproti tomu spoločnosť dm drogerie markt využíva služby Geis pre kompletné zabezpečenie všetkých logistických služieb vrátane návrhu balenia a zaistenie kompletného obalového materiálu, prípravy špeciálnych darčekových setov či ďalších VAT služieb. Radek Rottner, vedúci oddelenia Filiálkovej logistiky a OCR z dm drogérie markt, hovorí: „V priebehu niekoľkoročnej spolupráce s firmou Geis náš on-line kanál aj vďaka flexibilite Geis rástol. A to aj v náročných obdobiach, najmä v počiatočných vlnách šírenia ochorení Covid 19, kedy zaťaženie on-line logistiky v oblasti drogérie bolo enormné. Prínosom pre dm drogéria markt je aj komplexná služba v oblasti on-line logistiky zahŕňajúca celú agendu spojenú s obalovým a výplňovým materiálom. Vyjadrením spokojnosti s ponúkanými službami Geis je predĺženie spolupráce do marca 2024.“

Prečo firmy na skladovanie a ďalšie spojené služby špecializované firmy využívajú? „Od našich klientov často počúvam, že sú radi, že sme im uvoľnili ruky pre ich core business a že vo finále ešte ušetria,“ hovorí Křížek. Ale nielen náklady rozhodujú, aj keď sú najčastejším kritériom. Špecialisti majú skúsenosti, obvykle aj široké zázemie a dokážu lepšie odolávať sezónnym a iným výkyvom. Skladový poskytovateľ disponuje modernou technikou, ktorá s ďalšími technológiami aj výrazne skracuje prestoje, vychystávanie a ďalšie činnosti.

V poslednej dobe opäť naberá na význame ľudský faktor. Pre ponuku služieb je dôležitý nielen rýchly e-mailový alebo telefonický kontakt a porovnanie ponúk. Ideálne je totiž vytvoriť so špecializovanou firmou partnerstvo so synergickým efektom. Keďže outsourcing môže byť občas rizikový, osobný kontakt často viac napovie.

Obchodný riaditeľ Geis SK Dušan Vilhan dopĺňa: „Osobný kontakt s našimi zákazníkmi je pre nás, ako tradičnú nemeckú rodinnú firmu, stále veľmi dôležitý. Dbáme na to, aby sme klientom vyšli v ústrety a porozumeli tomu, čo potrebujú a v čom im práve my môžeme pomôcť. A to je najlepšie práve pri osobnom stretnutí. Počítačový automat nikdy individualizovaný servis neposkytne.“

Nie je potrebné asi dodávať, že všetky výhody outsourcingu skladovania je možné dosiahnuť u partnera, ktorý je spoľahlivý, má dobré meno, dlhoročné skúsenosti naprieč segmentmi, postavenie na trhu a dokáže flexibilne reagovať. Len také firmy totiž môžu svojim zákazníkom ponúknuť práve istotu, rýchlosť a kvalitu.

Geis je vďaka strategickému umiestneniu svojich skladov na dopravných tepnách so širokým tímom kmeňových zamestnancov a vlastným IT riešením schopný zaistiť klientom spoľahlivé a cenovo efektívne služby práve v oblasti skladovania a ďalších služieb s pridanou hodnotou (napr. kompletizáciu, riešenie vratiek, balenie atď.).

Firma dokáže navrhnúť svojim klientom riešenie, ktoré presne zodpovedá ich potrebám a môže sa postarať aj o kompletnú realizáciu takého projektu. Vždy záleží na tom, akú mieru zapojenia externej organizácie klient preferuje a aká je vzhľadom na povahu projektu optimálna. Zákazníkom je každopádne účtovaná len vopred jasne daná cena za variabilné položky, nedochádza teda k nedorozumeniam a často zneužívaným „prácam naviac“.