Podľa spoločnosti Colliers, poprednej spoločnosti ponúkajúcej široké portfólio profesionálnych služieb v oblasti komerčných nehnuteľností a investičného manažmentu, bol západoeurópsky kapitál (najmä nemecké a britské fondy) najaktívnejší a zodpovedný za približne 50 % všetkých objemov v 1. štvrťroku 2021 v regióne strednej a východnej Európy (CEE).

Kevin Turpin, regionálny riaditeľ pre výskum regiónu CEE, vysvetľuje: „Keďže pandémia naďalej ovplyvňuje kapitálové trhy, investičné toky v strednej a východnej Európe klesli oproti 1. štvrťroku 2020 o takmer 48 % na približne 2 miliardy EUR. Napriek pomalému začiatku v súčasnosti odhadujeme, že objemy v strednej a východnej Európe sa na konci roka 2021 zrýchlia a dosiahnu podobnú úroveň ako v roku 2020, teda približne 10 miliárd EUR. Predbežné objemy v regióne EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika) predpokladajú medziročný pokles o cca 32 %.“

Poľsko získalo približne 65 % všetkých objemov, za ním nasledovala Česká republika so 14 % a Maďarsko s 11 %.

Toky v CEE podľa sektorov

50 % z celkového objemu transakcií pripadlo na kancelárie, za ktorými nasledovalo odvetvie priemyslu a logistiky (28 %) a maloobchod (11 %). Ceny zostali celkovo relatívne stabilné, avšak v sektore priemyslu a logistiky sa v priebehu roka očakáva ďalšia kompresia v závislosti od transakčnej aktivity, ktorá bude zase závisieť od dostupnosti produktov.

Miera rastu objemu investícií CEE

Všetky krajiny regiónu zaznamenali medziročný pokles objemov v porovnaní s prvými štvrťrokmi 2020 s výnimkou Maďarska a 2019 s výnimkou Poľska. Napriek pomalému začiatku nálada investorov naznačuje výrazný nárast aktivity v druhom polroku v závislosti od vývoja pandémie a návratu k slobodnému cestovaniu.

Slovenský investičný trh

Richard Urvay, riaditeľ Colliers na Slovensku hodnotí aktuálny vývoj na slovenskom investičnom trhu nasledovne: „Investičný objem na Slovensku vzrastie oproti predchádzajúcim obdobiam, a to vzhľadom na uzatvorenie jednej z historicky najväčších investičných transakcií na slovenskom trhu prostredníctvom avizovaného predaja obchodného centra Aupark.“

Na rozdiel od okolitých krajín s neprimerane vyššou investičnou aktivitou je podobná transakcia na slovenskom trhu ojedinelá a logicky zásadne ovplyvní podľa Richarda Urvaya celkový investičný objem. Pre slovenský trh s nehnuteľnosťami je zároveň veľmi dôležité, že postupne stúpa investičná aktivita aj v iných sektoroch, nielen v logistickom, ktorý bol v posledných mesiacoch dominantný.“

Výnosy z najatraktívnejších investícií

Zaznamenali sme veľmi malý pohyb výnosov z najatraktívnejších investícií, predovšetkým v dôsledku pretrvávajúceho nedostatku transakčných dôkazov, ktoré by podporili ďalšie posuny.

„Naďalej si myslíme, že hoci sú určité posuny nevyhnutné, základné, dobre fungujúce aktíva by sa mali udržať, pričom väčší tlak bude na menej atraktívne produkty. Vzhľadom na vysoký záujem investorov o logistické aktíva očakávame v tejto triede aktív ďalšiu kompresiu,“ dodáva Kevin Turpin.

Toky v CEE podľa pôvodu kupujúceho

V prvom štvrťroku 2021 dominovali západoeurópske a severoeurópske fondy, ktoré predstavovali 50 % objemov, pričom kapitál pochádzal najmä zo Spojeného kráľovstva a Nemecka. Domáci investori zo strednej a východnej Európy, pozostávajúci najmä z poľského, českého a maďarského kapitálu, zostali tiež veľmi aktívni, najmä na svojich vlastných domácich trhoch. Hoci cestovné obmedzenia mnohým investorom bránia prezrieť si príležitosti a tlmia objemy investícií, podarilo sa uplatniť kapitál zo Singapuru a Južnej Afriky.

Kľúčové ekonomické ukazovatele

Za predpokladu, že sa pandémia dostane pod kontrolu a umožní fungovanie ekonomík s menšími obmedzeniami, očakáva sa, že ekonomiky strednej a východnej Európy sa začnú v priebehu rokov 2021 a 2022 zotavovať priemerným tempom približne 4,3 % ročne. Miera nezamestnanosti sa počas roka 2020 zvýšila, aj keď možno nie tak prudko, ako by niektorí očakávali. To sa pozitívne prejavilo na vyhliadkach rastu maloobchodných tržieb, čo, dúfajme, prinesie maloobchodníkom a sektoru nehnuteľností toľko potrebnú pozitívnu náladu.

 

Zdroj:// Systémy logistiky