Priemyselný areál v Nových Zámkoch ponúka široké spektrum možností primárne pre výrobu, priemysel a skladovanie. Vďaka svojej polohe na koridore, ktorý spája Slovensko s Maďarskom a trhmi juhovýchodnej Európy, je tento areál strategickou voľbou pre výrobné firmy, ktoré sú napojené na silný industriálny sektor v tejto časti strednej Európy.

Areál pozostáva z hlavnej priemyselnej haly s rozlohou približne 4 885 m² a priľahlého pozemku o rozlohe 13 851 m², ktorý je vhodný pre ďalšiu expanziu priestorov. Nehnuteľnosť disponuje dostatočnou infraštruktúrou a vybavenosťou. Jej súčasťou sú aj spevnené plochy na parkovanie a manipuláciu tovaru pre PKW a LKW. Areál je taktiež napojený na 22kV elektrinu, pitnú vodu, zemný plyn a podobne.

„Táto nehnuteľnosť ponúka jedinečnú príležitosť pre výrobcov rôzneho druhu, vrátane ťažšieho priemyslu a doplnkovo aj pre logistické spoločnosti, jednak vďaka svojej polohe na dôležitom dopravnom uzle a zároveň vďaka plánovanej výstavbe závodu na výrobu batérií v Šuranoch. Sme presvedčení, že areál v Nových Zámkoch má potenciál naďalej poskytovať adekvátne zázemie pre budúcich majiteľov“ uvádza Tomáš Kulacs z oddelenia prenájmu priemyselných a logistických nehnuteľností zo spoločnosti iO Partners, ktorá predaj nehnuteľnosti exkluzívne zastrešuje.

Priemyselný areál je v súčasnosti využívaný spoločnosťou Stumpp + Schüle, ktorá po júni 2024 plánuje presunúť svoje aktivity, čím  pre nového majiteľa uvoľní plnú kapacitu prenajímateľnej plochy (4 885 m2). V areáli sa nachádzajú kancelárske priestory, kuchynka a šatne, čo poskytuje kompletné zázemie potrebné pre zriadenie funkčnej prevádzky.

„Boli sme veľmi spokojní s lokalitou v Nových Zámkoch, ktorá nám poskytla prístup ku kvalifikovanej a dostupnej pracovnej sile. Tento región má veľký potenciál a my sme mali výborné skúsenosti s miestnymi zdrojmi a infraštruktúrou. Rozhodli sme sa presunúť naše aktivity kvôli expanzii a modernizácii našich výrobných kapacít v Nemecku, ale Nové Zámky budú pre nás vždy dôležitým miestom v histórii našej spoločnosti,“ uvádza Štefan Kostoláni, generálny manažér spoločnosti Stumpp + Schüle Slovensko.

„Priemyselný areál v Nových Zámkoch ponúka ideálne riešenie pre rôzne priemyselné odvetvia vďaka svojmu rozsahu a pripravenosti na ďalšie využitie. Oplotený a zabezpečený priestor s kamerovým systémom a 24/7 službou poskytuje potrebnú bezpečnosť pre akékoľvek podnikateľské aktivity,“ dodáva Tomáš Kulacs.

Areál je situovaný len 35 km od Nitry a 100 km od Bratislavy a Budapešti, čo z neho robí výhodnú lokalitu pre regionálne aj medzinárodné obchodné aktivity.