Čo sa týka jednotlivých segmentov podnikania, podľa CBRE meraní patril najväčší podiel práve 3 PL poskytovateľom (poskytovatelia komplexných logistických služieb), a to s podielom až 51 %. Veľká časť patrila aj výrobnému sektoru (16 %) a automobilovému priemyslu (11 %). Zvyšných 22 % si ukrojili segmenty, ako napríklad elektronický obchod, maloobchod či farmácia.

Celková miera neobsadenosti logistických a priemyselných nehnuteľností na Slovensku sa, v 3. kvartáli tohto roku, zvýšila na 3,25 %. Zistenia spoločnosti CBRE sa detailnejšie pozreli aj na to, ako na tom boli jednotlivé časti Slovenska. Z ich zistení vyplýva, že najnižšia miera neobsadenosti je práve na západnom Slovensku (1,85 %), pričom v širšom okolí nášho hlavného mesta dokonca poklesla na 2,17 %. Na druhej strane, na strednom Slovensku vzrástla na úroveň 8,33 % a na východe krajiny dokonca na 10,27 %.

„Aj napriek štatistickému nárastu miery neobsadenosti, ktorý bol spôsobený historicky najvyšším počtom nových priestorov dodaných na trh za jeden kvartál, musíme konštatovať, že dostupnosť priestorov je naďalej limitovaná. Aj z toho dôvodu predpokladáme, že ku koncu roka 2022 zaznamenáme ďalší pokles neobsadenosti. Aktivita nájomcov ostáva, aj napriek rastúcim cenám prenájmu, naďalej vysoká,“ vysvetľuje Michal Cerulík, riaditeľ oddelenia priemyselných a logistických nehnuteľností CBRE Slovensko.

CBRE odborníci tiež dodávajú, že množstvo logistických a priemyselných projektov je ešte vo výstavbe. Už tento rok by sa však mala dokončiť výstavba priestorov o celkovej rozlohe 138 000 m², v budúcom roku by malo byť odovzdaných 141 000 m² nových priestorov. Pred-prenájmy v nich sú aktuálne na úrovni 56 %. Spoločnosť CBRE tiež odhalila, že v 3. kvartáli 2022 na Slovensku pribudlo 177 000 m² nových logistických a priemyselných priestorov.