„Zákazníci testujúci AMR roboty vo svojich prevádzkach zistili, že potrebujú prepravovať ťažšie náklady a že, aby bola investícia do veľkých flotíl vo výrobe úspešná, vyžadujú stále vyššiu úroveň spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality,“ povedal Søren E. Nielsen, prezident Mobile Industrial Robots. „Naše nové priemyselné a robustné roboty tieto požiadavky spĺňajú, čo uľahčuje priamu integráciu s pracovnými procesmi v spoločnostiach.“

Prvé AMR roboty s certifikáciou IP52 tolerujúce typické výzvy priemyselných prostredí

Priemyselné a robustné roboty MiR600 a MiR1350 sú prvými autonómnymi mobilnými robotmi na trhu s certifikáciou Ingress Protection 52, čo v praxi znamená, že ich súčasti sú chránené a môžu prísť do styku s prachom a kvapkami vody.

„Vzhľadom na to, že AMR roboty sú stále viac integrované do ťažkých prevádzok, ich prípadné výpadky nemôžu byť tolerované,” hovorí S. E. Nielsen. „Naše nové AMR roboty sú priemyselnej triedy a sú navrhnuté pre dlhodobú životnosť a jednoduchý servis, a to vďaka komponentom a káblom, ktoré sú certifikované do priemyselných prostredí a sú ľahko prístupné.”

Nové AMR roboty optimalizujú celú logistiku – na vstupe, vo výrobe aj pri distribúcii

Väčšie roboty MiR600 a MiR1350 sú ideálne na autonómnu prepravu ťažkých nákladov materiálov a tovaru:

• na nakladacích rampách
• vo výrobných a montážnych priestoroch
• v skladoch
• v sektoroch dodávky materiálu

Rovnako ako ostatné AMR roboty od MiR (MiR100, MiR200, MiR250, MiR500 a MiR1000), aj MiR600 a MiR1350 sa bezproblémovo a bezpečne navigujú medzi ľuďmi a ďalšími prepravnými zariadeniami v dynamickom prostredí. Senzory, 3D kamery a najnovšie technológie laserového skenovania umožňujú 360-stupňový prehľad na presnú a bezpečnú navigáciu a prevádzku. Nové AMR roboty sú navrhnuté tak, aby vyhovovali najnovším bezpečnostným normám v odbore, napr. ISO 3691-4.

„Mnoho spoločností v súčasnosti integruje naše mobilné roboty ako alternatívu k vysokozdvižným vozíkom s posádkou, ktoré môžu byť nebezpečné pre prevádzku a spôsobovať pracovné úrazy,” uviedol S. E. Nielsen. „Zjednodušená preprava prostredníctvom AMR robotov umožňuje zamestnancom vykonávať viac produktívnejších činností a podporovať procesy vo výrobe, čo zvyšuje bezpečnosť na pracovisku.”

Out-of-box riešenie na uspokojenie dopytu po škálovateľnosti a adaptabilite

Logistické riešenia pre budúcnosť musia bezproblémovo zapadať do súčasných prevádzkových procesov a pružne sa prispôsobovať novým pracovným tokom a prostrediam. AMR roboty od MiR sú vysoko flexibilné a je možné ich osadiť pomocou rôznych nadstavbových modulov podľa konkrétnej zákazníckej aplikácie.  

Kým mnoho spoločností požaduje adaptabilné robotické platformy, iné majú záujem o hotové out-of-box riešenia, ktoré sa dajú použiť pre rôzne typy pracovných tokov alebo v rozličných priestoroch. Pre jednoduchšiu implementáciu MiR600 a MiR1350 ponúka MiR rad nadstavbových zdvihov. Tieto moduly umožňujú AMR robotom naložiť a vyložiť palety a vozíky a zaistiť jednoduchú integráciu a škálovateľnosť v celom výrobnom reťazci.