Na celom svete sú každý deň na pracoviskách ručne presúvané tisícky vozíkov medzi rôznymi oddeleniami. Mnoho organizácií by rado optimalizovalo svoju internú logistiku, zvýšilo tak produktivitu a ziskovosť a zároveň uvoľnilo zamestnancov na úlohy s vyššou hodnotou namiesto obyčajnej manuálnej prepravy produktov z bodu A do bodu B. Spoločnosť MiR s novým produktom MiR250 Hook túto potrebu napĺňa. Užívateľsky prívetivá technológia jednoducho automatizuje internú prepravu naložených vozíkov s hmotnosťou až do 500 kg.

„Automatizácia internej prepravy rôznych druhov vozíkov a prepravných klietok, ktorú spoločnosti, logistické centrá a nemocnice v súčasnosti používajú je nenáročná, zvládnuteľná a ekonomická. Nemusíte upravovať tvar vozíkov ani kupovať nové typy, MiR250 Hook prostredníctvom QR či AprilTags kódov vie vyhľadávať a pripojiť sa k takmer akémukoľvek druhu vozíkov,“ hovorí Søren E. Nielsen, prezident spoločnosti MiR.

Vďaka patentu novej generácie robotov MiR Hook, je firma v súčasnosti jediným celosvetovým výrobcom AMR robotov s vlečným riešením. MiR250 Hook sa automaticky pripojí k vozíku a dopraví ho na miesto určenia bez akejkoľvek ľudskej asistencie. Modul rozširuje škálu aplikácií AMR robota. Konštrukcia nového riešenia je vzhľadom k jeho využitiu v priemyselnom prostredí robustná. Pohybuje sa rýchlosťou až 2 m za sekundu, pričom sa naviguje bezpečne a efektívne. Počet vozíkov, ktoré môže MiR250 Hook zapojiť a odtiahnuť na rôzne miesta nie je obmedzený, pričom zároveň ide o vozíky rôznych veľkostí a výšok. Rýchlosť, flexibilita a priemyselná konštrukcia nového riešenia MiR250 Hook významne optimalizuje pracovné postupy.

„Riešenie zaisťuje napríklad efektívnejší tok materiálu na montážnej linke, kam diely doručuje automatizovane a včas a zamestnanci tak trávia čas montážou produktov namiesto primitívneho zberu materiálu a dielov. Spoločnosť navyše šetrí priestor, pretože vďaka just-in-time preprave vozíkov s komponentmi zo skladu nezaberajú vo výrobných priestoroch zbytočne miesto.“

„S MiR250 Hook je možné optimalizovať prepravu v rôznych priemyselných odvetviach. Logistické spoločnosti premiestnia tisíce vozíkov každý deň a s prechodom z manuálnej na automatizovanú prepravu vozíkov so systémom MiR250 Hook môžu výrazne zvýšiť svoju ziskovosť. Značný potenciál vidíme tiež v zdravotníctve, kde automatizácia uľahčí prácu zamestnancom s internou prepravou bielizne, odpadu a podobných vecí,“ povedal S. E. Nielsen.

Pre nasadenie MiR250 Hook je potrebných iba pár krokov: prepojenie QR alebo AprilTags kódov s vozíkmi či klietkami umiestnenými na pracovisku kvôli identifikácii systémom. Následné zmapovanie prostredia robotom, či už manuálnym ovládaním pri prvom trasovaní alebo importovaním máp budov a priestorov do softvéru robota. Robot je tiež naprogramovaný na komunikáciu s výťahmi a dvermi tak, aby sa mohol voľne pohybovať medzi oddeleniami.

Organizácie, ktoré už využívajú robot MiR250, si môžu kúpiť aktuálny nadstavbový modul MiR Hook 250. Ostatným zákazníkom so záujmom o automatizáciu internej prepravy vozíkov ponúka MiR komplexné riešenie obsahujúce robot MiR250 a MiR Hook 250 na okamžité využitie.

 

 

Zdroj:// Logistika dnes