Faktom je, že v roku 2022 sa do slovenského realitného trhu preinvestoval najväčší objem investícii v histórii. Preto nie je prekvapením, že odborníci zo spoločnosti CBRE už vtedy predikovali, že investičné objemy budú v roku 2023 klesať.

„V roku 2023 sa na Slovensku preinvestovalo celkom 664 miliónov eur. Medziročne sa síce jedná o 41-percentný pokles, no aj napriek tomu je Slovensko pre investorov aj naďalej príťažlivou destináciou. Navyše, pokles investičných objemov zaznamenalo aj susedné Maďarsko (-67 %), Poľsko (-65 %) a Česko (-16 %),“ vysvetľuje Ľubor Procházka, obchodný riaditeľ CBRE Slovensko. Uviedol tiež, že v porovnaní posledných piatich rokov išlo o priemerný rok z hľadiska investičného objemu.

„Zároveň, pozitívny je aj fakt, že Slovensko má už dlhodobo najvyšší objem investícií práve od domácich investorov. Inak to nebolo ani v roku 2023 a tuzemskí investori sa postarali o 58 % zo všetkých investícií,“ dodal ďalej Ľubor Procházka. Najmenej domácich investícií v rámci krajín V4 malo Poľsko, konkrétne len 7 %.

Najnovšie dáta spoločnosti CBRE ukázali aj to, aké kraje na Slovensku boli pre investorov najpríťažlivejšie. Už tradične sa najviac preinvestovalo v Bratislavskom kraji, a to až 72 %. Nasledoval Trenčiansky kraj (16 %), v ktorom sa investovalo výhradne v rámci industriálneho sektoru. Tretí najdominantnejší bol Žilinský kraj, ktorý si pripísal 8 %, a to hlavne investíciami v kancelárskom sektore.

Rastie dopyt po priemyselnej ploche v regiónoch

Úroveň prenájmu v rámci industriálneho a logistického sektoru dosiahla v roku 2023 až 818 tisíc m2 prenajatej plochy.

„Medziročne ide o nárast vo výške 12 %. Približne za tretinu celkovej nájomnej aktivity boli zodpovedné renegociácie nájomných zmlúv. Novo-prenajatá plocha (tzv. take-up) sa vyšplhala na úroveň viac ako 500 tisíc m2,“ uvádza Michal Cerulík, riaditeľ oddelenia prenájmu industriálnych a logistických nehnuteľností v CBRE Slovensko. Doplnil, že miera neobsadenosti dosiahla rekordne nízku úroveň a ku koncu roka predstavovala 2,64 %.

V roku 2023 bol tiež výrazne viditeľný už dlhšie sledovaný trend, tzv.„nearshoring“, keď sa signifikantne zvýšil podiel výrobných spoločností na úkor tých logistických.

„V roku 2023 dosiahli výrobné spoločnosti až 54 % z celkovej novo-prenajatej plochy, čo predstavuje historicky najvyšší podiel. Len pre zaujímavosť, v roku 2020, keď bol vysoký dopyt práve po logistických priestoroch, predstavoval podiel výrobných spoločností iba 14 %,“ hovorí ďalej Peter Slovák. Doplnil, že z hľadiska novo-prenajatej plochy vidí CBRE výrazný nárast v prenajatej ploche na strednom a východnom Slovensku. Podiel týchto regiónov predstavoval v roku 2020 sumárne 9 %, pričom v roku 2023 to bolo už 33 %.

Najvyššia výška nájomného dosiahla úroveň 5,75 €/m2/mesiac, čo je medziročne o 17 % viac.

Predikcie odborníkov na rok 2024

Odborníci zo spoločnosti CBRE predpokladajú, že v tento rok investičné objemy opäť mierne poklesnú. Výšku ich celkového objemu odhadujú na úroveň 400 – 600 miliónov eur.

„Očakávame tiež, že výnosy ostanú stabilné, pričom investície budú pritekať práve od investorov z krajín V4. Predpokladáme však aj to, že v roku 2024 budeme opäť svedkami nárastu výšky nájomného, a to práve z dôvodu indexácie,“ uzatvára Ľubor Procházka.

V rámci industriálnych a logistických nehnuteľností CBRE očakáva mierny pokles v rámci novo-prenajatej plochy, čo naznačil už aj rok 2023. Výška nájomného bude pravdepodobne aj naďalej rásť, avšak oveľa pomalšie. Viac dominantný by mal byť výrobný sektor, na strednom a východnom Slovensku budeme svedkami vyššieho množstva nových prenájmov.