Nový logistický park, ktorý realizuje VGP v tesnej blízkosti Bratislavy pri obci Bernolákovo presne spĺňa tieto požiadavky. Skupina Geis je prvým nájomcom a už v lete 2021 tu začne prevádzku nová pobočka pre bratislavský región. „V prvej fáze sme sa dohodli na prenájme 8.000 m² vnútornej plochy a k tomu zodpovedajúce vonkajšie manipulačné a odstavné plochy. Teraz už riešime konkrétne technické parametre stavby tak, aby spĺňala presne naše prevádzkové ale aj ekologické požiadavky,“ konštatuje Marian Vaculčiak, prevádzkový riaditeľ Geis SK.

„Vnímam ako pozitívny symbol, že prvým nájomcom nového parku v portfóliu VGP bude spoločnosť GEIS, s ktorou prebieha dlhodobá spolupráca na Slovensku i v ČR. VGP Park Bratislava predstavuje pre svoju strategickú polohu významný logistický projekt, ktorý podporí segment domáceho i zahraničného obchodu a logistiky,“ dodáva zakladateľ a CEO VGP, Jan van Geet.