V bratislavskej Petržalke má vyrásť logistický areál, ktorý vytvorí pracovné miesta približne pre 623 zamestnancov. Vyplýva to zo zámeru s názvom Garbe Park Bratislava City, ktorý investor – spoločnosť SK5 Logimac – predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladané investičné náklady sú približne 30 miliónov eur.

Územie, kde má vzniknúť logistický park, je z východnej strany ohraničené diaľnicou D2 a severnú časť územia zas definuje nadjazd nad diaľnicou – prepojenia na Bratskú ulicu. Areál v zámere počíta s napojením na diaľnicu D2. Trasovanie dopravy z prevádzky má byť riešené mimo obydlí mestskej časti.

 

„Súčasťou riešeného areálu budú štyri showroomy so súvisiacim zázemím určené na prenájom a budú slúžiť ako výstavno-predajná plocha so skladovým priestorom podľa požiadaviek nájomcu,“ dodal investor v zámere.

Priblížil, že vo vyhradených priestoroch navrhovanej činnosti sa v rámci trojzmennej prevádzky počíta s vytvorením pracovných miest približne pre 623 zamestnancov. Zároveň má vzniknúť aj 280 parkovacích miest. Termín začatia výstavby predpokladá investor v roku 2025 a ukončenie o dva roky neskôr.