Priestory pre moderné podnikanie tento rok potvrdili zásadný význam v živote každého z nás. Aj vďaka nim a nájomcom, ktorí v nich pôsobia, sa európska ekonomika udržala v chode aj za čias tej najväčšej karantény a neskolabovalo základné zásobovanie domácností, firiem i štátov. Navyše, dynamický rast sektorov logistiky a e-commerce ukázal tiež ich investičný potenciál. Priemyselné nehnuteľnosti hrajú dôležitú úlohu v stratégiách tých najväčších svetových fondov. Zároveň sú žiadaným aktívom aj menších investorov.

 „Naša dlhodobá stratégia sa potvrdzuje. Nachádzame sa vo fáze ďalšej transformácie tradičného priemyslu a už teraz je jasné, že industriálne budovy v nej budú hrať hlavnú úlohu. My sme pred šiestimi rokmi vedeli, že priemyselné haly a kvalitná infraštruktúra pre podnikanie bude čím ďalej viac potrebná. Stavili sme na konzervatívnu cestu, strategické lokality a hlavne na diverzifikáciu portfólia našich nájomcov. Dnes ho tvoria desiatky významných firiem z oblasti on-line nakupovanie, logistiky a ľahkej výroby. Vďaka príjmu z nájomného, ​​ktoréje aj napriek súčasnej kríze plne zaplatené od európskych i celosvetových lídrov svojich odborov, dokážeme našim investorom ponúknuť dlhodobo stabilný výnos. Naši existujúci nájomcovia s nami rastú, prichádzajú aj noví a záujem o naše haly je veľký. Dokazuje to obsadenosť 99,7 %, ktorá výrazne prekonáva nielen trh strednej a východnej Európy, ale aj nemecký,“ vysvetľuje Milan Kratina, spoluzakladateľ a predseda predstavenstva Accolade Industrial Fund.

Aj napriek neľahkému obdobiu zasiahnutému pandémiou Covid – 19 pribudlo v roku 2020 do portfólia Fondu 9 projektovv rámci 7 industriálnych komplexov, ktoré si teraz prenajíma 14 svetových značiek a lídrov vo svojich odboroch. Až takmer v 70 % išlo o moderné haly pre výrobu a logistiku naviazanú na e-commerce v ČR a Poľsku. Patrí medzi ne napr. DHL, Dematic, InterCars, Expondo, Raben, TFS, Nexans či REAL digital. Priemerná dĺžka nájmov je sedem rokov.

V nadväznosti na rastúci dopyt bude Fond Accolade novo aktívne ponúkaný tiež na Slovensku.Pre distribúciu na miestnom trhu sa dohodol so Slovenskou sporiteľňou, ktorá je významným a stabilným hráčom na trhu.

 „Som veľmi rád, že aj klienti ERSTE Privatebanking – privátneho bankovníctva Slovenskej sporiteľne, budú mať možnosť využitia investičných príležitostí do priemyselných nehnuteľností, ktoré úspešne spravuje a riadi Accolade Industrial Fund. Som presvedčený, že spolupráca s Accolade Industrial Fund prispeje k vyššej pestrosti investičných portfólií našich klientov a umožní klientom ERSTE Privatebanking participovať na raste trhu priemyselných nehnuteľností pod profesionálnym a skúseným dohľadom spoločnosti Accolade,“ komentuje novú spoluprácu Michal Orlovský, riaditeľ Erste Privatebanking v Slovenskej sporiteľni.

Fond Accolade sa teší dôvere 1200 kvalifikovaných investorov a ďalších partnerov a finančných inštitúcií.Dôkazom je novo uzatvorená dohoda o refinancovaní portfólia štyroch priemyselných komplexov v hodnote 85 mil. EUR v rámci skupiny Erste s Českou sporiteľňou. Tento krok vedie k zabezpečeniu stability fondu a z dlhodobého hľadiska sa pozitívne odráža aj na jeho výkonnosti.

Transakcia za 85 mil. EUR dokazuje, že práve priestory pre podnikanie 21. storočia sú dnes významnými finančnými inštitúciami považované za najviac atraktívny segment komerčných budov.

„Pre Českú sporiteľňu je prioritou financovať projekty, ktoré posilňujú prosperitu a konkurencieschopnosť našej ekonomiky. Význam industriálnych parkov silnie a bude ďalej rásť aj s ohľadom na meniace sa podmienky v oblastiach výroby, maloobchodu či e-commerce v súvislosti s dopadmi pandémie Covid-19. Spolupráca s fondom Accolade navyše zaručuje aj šetrný prístup k životnému prostrediu, ktorý je pre sporiteľňu zásadný,“ hovorí Martina Jůzová, manažérka realitných obchodov Českej sporiteľne.

V súčasnosti Fond Accolade, založený v roku 2014, spravuje majetok v hodnote presahujúcej 658 mil. EURa je vlastníkom 15 priemyselných parkovv Českej republike, Poľsku a v Nemecku. Desiatkam nájomcov zvučných mien európskeho i svetového biznisu prenajíma moderné a udržateľné priemyselné haly na celkovej ploche 886 136 m2. Fond ponúka investorom nielen možnosť podieľať sa na rozvoji udržateľnej budúcnosti podnikania v Európe, ale aj zaujímavý výnos, ktorý sa v posledných piatich rokoch pohyboval v priemere okolo 10 % p.a. Minimálny očakávaný výnos je 7 % p.a.

„V Accolade sme vytvorili portfólio budov, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie štandardy modernej výstavby a vplyvu na životné prostredie, čo potvrdzujú ich prestížne certifikácie udržateľnosti BREEAM. Vďaka tomu sme priniesli na trh nový rozmer zodpovedného investovania, pretože naše parky fungujú nielen v súlade s prírodou a svetom okolo nás, ale zaručujú aj vysokú mieru energetickej sebestačnosti, efektívne hospodárenie s vodou a nadštandardné pracovné podmienky pre zamestnancov. V súčasnej dobe máme jedno z najzelenších portfólií industriálnych budov v Európe, ktoré obsahuje aj najšetrnejšiu modernú halu sveta v Chebe. Udržateľnosť je pre nás dôležitá vo všetkých smeroch. Ako v biznise, tak smerom k prírode a našim partnerom,“  vysvetľuje Milan Kratina.

 

Zdroj:// Priekopnik