V Poľsku dodá PGE spoločnosti FM Logistic výkon 14 GWh a súvisiace záruky za jej pôvod. Skupina FM Logistic vlastní päť z 13 skladov, ktoré prevádzkuje v Poľsku. Nachádzajú sa v mestách Mszczonów, Błonie, Tomaszów Mazowiecki, Olszowa a Będzin.

Vďaka novej zmluve spoločnosť FM Logistic očakáva, že zabráni úniku 10 612 ton CO2 do atmosféry ročne. Podľa kalkulačky americkej agentúry pre ochranu životného v oblasti skleníkových plynov to zodpovedá ekvivalentu 2 080 osobných vozidiel počas jedného roka. V Českej republike poskytne Pražská Energetika obnoviteľnú elektrinu spoločnosti FM Logistic na prevádzku skladu v Tuchomeřiciach. Na Slovensku prešla spoločnosť FM Logistic na elektrinu z obnoviteľných zdrojov už v roku 2019 vďaka zmluve so Slovenskými Elektrárňami.

Prechod na obnoviteľnú energiu uľahčí cieľ spoločnosti dosiahnuť uhlíkovú neutralitu pre skladové operácie do roku 2030. Za posledné tri roky spoločnosť FM Logistic znížila emisie skleníkových plynov v absolútnom vyjadrení o 17 %. Firma pracuje aj na výrobe vlastnej energie. V tomto roku postaví solárne panely na strechách svojej logistickej platformy v Błonie a na streche kancelárskej budovy v poľskom Mszczonówe. Solárne panely budú produkovať až 450 kWh, respektíve 44,5 kWh elektrickej energie, čo by malo znížiť spotrebu energie zo siete o 13%.