Voči vyhodnoteniu ponúk v rámci verejného obstarávania dokončenia 13,5 kilometrového úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s 7,5 kilometrov dlhým tunelom Višňové neboli doručené žiadne námietky. Víťaznou sa stala ponuka od spoločností Skanska SK a.s. Slovensko, Skanska a.s. Česko a Skanska S.A. Poľsko za viac ako 254,8 mil. eur. Cieľom ministerstva aj NDS je odovzdať motoristom vrátane nákladných áut predmetný úsek diaľnice do užívania najneskôr do konca roka 2023.

Zdroj// Systémy logistiky