V Senci sa 18. septembra 2023 stretli predstavitelia vedenia a pracovníci Daimler Truck & Bus Slovakia, predstavitelia mesta Senec, ako aj realizátor stavby, aby slávnostne symbolicky poklepali základný kameň budúceho Mercedes-Benz Truck Center Senec, ktorého otvorenie je naplánované na jeseň 2024. Okrem úplne nových priestorov, ktoré sú navrhnuté podľa najmodernejších postupov, s dôrazom na vysokú mieru udržateľnosti, tu počas prvej fázy vznikne asi 50 nových pracovných pozícií.

Nové truck centrum bude na jednom mieste zastrešovať predaj i servis nákladných vozidiel a autobusov Mercedes-Benz, autobusov Setra a úžitkových vozidiel FUSO vrátane komplexných služieb pre zákazníkov. Zároveň v ňom bude sídliť aj vedenie spoločnosti Daimler Truck & Bus Slovakia, s. r. o. Na poklepaní základného kameňa sa zúčastnili zástupcovia zhotoviteľa stavby, spoločnosti Metrostav Slovakia, a. s., primátor mesta Senec Pavol Kvál, zástupcovia architektov od IPE-Consult, s. r. o., zástupcovia materskej spoločnosti Daimler Truck AG, ako aj vedenie a zamestnanci spoločnosti Daimler Truck & Bus Slovakia, s. r. o.

„Je mi cťou, že tu dnes môžem stáť s vami všetkými. Spolu vybudujeme niečo výnimočné. Ďakujem vám, že ste s nami na začiatku nášho nezabudnuteľného dobrodružstva,“ povedal Ibrahim Demir, generálny riaditeľ spoločnosti Daimler Truck & Bus Slovakia, s. r. o. Nové Mercedes-Benz Truck Centrum má byť navrhnuté podľa najmodernejších postupov, s dôrazom na vysokú mieru udržateľnosti. Projekt zároveň myslí aj na prívetivé prostredie pre zákazníkov, na ktoré sú vlastníci vozidiel s trojcípou hviezdou zvyknutí. Lokalita Senec bola vybraná preto, že do logistických centier prichádza alebo touto lokalitou prechádza veľké množstvo súčasných klientov značky Mercedes-Benz. Daimler Truck & Bus Slovakia sa tak dostáva bližšie k autodopravcom a ponúkne im najvyšší štandard predajno-servisných služieb.

Vznik spoločnosti Daimler Truck & Bus Slovakia

Slovenské zastúpenie značky Mercedes-Benz na Slovensku, prešlo začiatkom roka 2023 zásadnou transformáciou. S platnosťou od 1. januára 2023 sa spoločnosť rozdelila. Mercedes-Benz Slovakia aj naďalej zastrešuje všetky aktivity spojené s predajom a popredajnými službami v oblasti osobných vozidiel a vanov. Novo vzniknutá spoločnosť Daimler Truck & Bus Slovakia, s.r.o. (DTBSK) sa venuje predaju nákladných vozidiel a autobusov a s nimi súvisiacimi službami pre zákazníkov.

Generálnym riaditeľom novej spoločnosti DTBSK sa stal je Ibrahim Demir, ktorý pred oddelením biznisu s nákladnými vozidlami a autobusmi zastával funkciu vedúceho predaja nákladných vozidiel. Spoločnosť DTBSK aj naďalej v plnom rozsahu zabezpečuje predaj nákladných vozidiel a autobusov značky Mercedes-Benz, úžitkových vozidiel značky Fuso a autobusov značky Setra vrátane súvisiacich služieb pre zákazníkov. Zároveň DTBSK zostáva partnerom aj pre celú sieť autorizovaných servisov nákladných vozidiel a autobusov na Slovensku.