CTP pôsobí na Slovensku v 14 lokalitách. V roku 2023 spoločnosť zareagovala na rastúci dopyt po priemyselných nehnuteľnostiach kategórie A výstavbou vo viacerých lokalitách Slovenska. Celkovo CTP v priebehu roka rozšírilo svoje CTParky o viac ako 112-tisíc m2 hrubej prenajímateľnej plochy. Najviac prenajímateľnej plochy pribudol CTPark Voderady (vyše 47-tisíc m2), nasledoval CTPark Prešov Juh (takmer 27-tisíc m2), CTPark Žilina Airport (vyše 17-tisíc m2), CTPark Trnava (takmer 15-tisíc m2) a CTPark Žilina ( viac ako 6 tisíc metrov štvorcových). Na konci roka malo CTP vo svojich CTParkoch na Slovensku vo výstavbe ďalších 94-tisíc m2 prenajímateľnej plochy.

Ivan Pastier, riaditeľ pre rozvoj podnikania CTP Slovensko, vysvetľuje:

“Naša minuloročná aktivita na trhu priemyselných nehnuteľností, ako aj naše plány na najbližšie roky, vychádzajú najmä z faktorov, ktoré na trhu priemyselných nehnuteľností dlhodobo vnímame. Patrí medzi ne napríklad trend nearshoringu, friendshoringu a rastúci záujem firiem o moderné, energeticky efektívne priemyselné nehnuteľnosti kategórie A, ktorých je na našom trhu v porovnaní s dopytom stále nedostatok.“

 

Peter Janko, vedúci správy majetku CTP Slovensko, hovorí:

„Miera obsadenosti nášho portfólia dosiahla 98,41 TP3T, čo prevyšuje celoštátny priemer. Naši klienti dlhodobo oceňujú, že odovzdaním budovy zostáva CTP ich partnerom aj v prípade prevádzky a správy. Našim klientom poskytujeme služby správy a údržby nehnuteľností, ako aj základné energetické poradenstvo, čím vytvárame podmienky, ktoré im umožňujú prednostne sa sústrediť na podnikanie. Zodpovedne pristupujeme k vplyvu našich CTParkov na ich bezprostredné i širšie okolie. V prípade každého CTParku investujeme do jeho zveľaďovania, ako aj do zveľaďovania jeho okolia, čím sa snažíme vytvárať a podporovať komunity. V roku 2023 sme vysadili viac ako 600 nových stromov vo veku 6 rokov, zaviedli nové opatrenia na zadržiavanie vody, ako aj zelené strechy a steny.“

 

Slovensko ako kľúčové miesto pre automobilový priemysel

V roku 2023 má CTP na Slovensku uzatvorené nájomné zmluvy na viac ako 211-tisíc m2 prenajímateľnej plochy. Významný podiel na nových lízingových zmluvách mali klienti pôsobiaci v automobilovom sektore, ktorý je zároveň aj ekonomickým ťahúňom krajiny, a preto je Slovensko kľúčovou lokalitou pre automobilový priemysel v rámci regiónu strednej a východnej Európy.

Slovenská ekonomika je silne prepojená s automobilovým priemyslom. Automobilky pôsobiace na Slovensku sú prirodzene prepojené s ďalšími dodávateľmi, ktorí sa im snažia priblížiť a skrátiť tak dodacie lehoty jednotlivých komponentov. Očakávame teda, že značná časť dopytu po priemyselných priestoroch bude v roku 2024 pochádzať od automobilových spoločností,“ hovorí Ivan Pastier.

Najväčšou transakciou bol prenájom budovy s rozlohou vyše 30-tisíc m2 v CTParku Trnava pre taliansku spoločnosť pôsobiacu v sektore elektromobility Meta System. Portfólio klientov CTP pôsobiacich v automobilovom priemysle sa rozrástlo aj v novej budove na letisku CTPark Žilina, kde čoskoro otvorí spoločnosť Wia Slovakia, ktorá patrí do materskej spoločnosti Hyundai Wia, jedného z najväčších výrobcov automobilových dielov v Kórei. svoju prevádzku s rozlohou takmer 16 tisíc m2. V CTParku Košice si čínsky dodávateľ pre automobilový segment prenajal viac ako 28-tisíc m2. V CTParku Bratislava otvorilo HBPO Slovakia novú prevádzku s rozlohou vyše 11-tisíc m2 zameranú na montáž prístrojových dosiek. V CTParku Trnava si Hoerbiger prenajal halu s rozlohou viac ako 4,5 tisíc m2.

 

Vlastný tím energetických špecialistov

CTP pokračuje aj v realizácii fotovoltických elektrární na strechách budov ako aj vo vytváraní a prevádzkovaní distribučných sietí. V rámci slovenského portfólia má ambíciu realizovať FV elektrárne s celkovou kapacitou 15 MWp do roku 2025. Na dosiahnutie tohto cieľa buduje CTP na Slovensku aj vlastný tím energetických špecialistov.

Ambície CTP v oblasti udržateľnosti idú ruka v ruke s požiadavkami klientov, ktorí preferujú moderné, energeticky efektívne budovy. Fotovoltické panely umožňujú klientom využívať zelenú elektrinu 100%, poskytujú im vyššiu mieru nezávislosti od trhu, nižšie prevádzkové náklady a pomáhajú im pri plnení vlastných cieľov ESG a uhlíkovej neutrality.