Vizuálna technológia s umelou inteligenciou sa stane v nasledujúcich piatich rokoch bežnou metódou v logistických prevádzkových činnostiach, uviedla spoločnosť DHL.

Spoločnosť objasnila, že počítačové videnie umožňuje počítačom a systémom vytiahnuť dôležité informácie z digitálnych fotografií, videí a iných vizuálnych vstupov. Na základe spracovania zozbieraných a získaných vizuálnych údajov pomocou algoritmu môžu tieto systémy vykonávať činnosti alebo vydávať odporúčania.

„V logistickom priemysle vidíme prvé prípady použitia, ktoré demonštrujú výhody počítačov vrátane rôznych aplikácií v oblasti zdravia, bezpečnosti a optimalizácie rozmerov zásielok. Ďalší rozvoj počítačového videnia, ktorý prináša technický pokrok v oblasti priestorového vnímania, 3D rekonštrukcie a interpretácie tmavých a rozmazaných obrazov, čoskoro otvorí mnoho ďalších príležitostí,“ dodal viceprezident pre zákaznícke riešenia a inovácie Klaus Dohrmann.

Technológia počítačového videnia je podľa spoločnosti sľubná, ale zároveň prichádza aj s rôznymi výzvami a obavami. Patrí medzi ne napríklad získanie súhlasu verejnosti najmä pre tých, ktorí sa obávajú neustáleho dohľadu. V tejto súvislosti sú kľúčové aj kybernetická bezpečnosť, otázky zaobchádzania s údajmi, súlad so všeobecným nariadením o ochrane údajov a ďalšími právnymi predpismi o ochrane údajov a súkromia.

„Riešenie týchto výziev si vyžaduje dobre premyslenú organizáciu a spoluprácu všetkých zainteresovaných strán,“ uzavrela spoločnosť.