Podľa spoločnosti každá výrobno-skladová hala bude môcť slúžiť na naskladnenie a expedíciu výrobkov, ako aj na montážne práce súvisiace s kompletážou výrobkov. Ide o rôzny logistický tovar, ktorý sa naskladní do jednotlivých regálov, prípadne skompletizuje do zložitejších výrobkov a následne bude expedovaný odberateľom.

Besico Real Estate chce vytvoriť 80 pracovných miest, pričom 48 miest vznikne v administratíve a 32 v skladovacích a výrobných činnostiach. Pozemky určené na výstavbu sú vo vlastníctve investora a budúceho užívateľa navrhovaných objektov. Aktuálne sú vedené ako orná pôda. Výstavba plánuje investor začať v treťom štvrťroku a do konca roka by mala začať prevádzka.