Moderný výrobný závod s takmer 15.000 m2 výrobných, skladovacích a kancelárskych plôch je tento rok druhou dokončenou transakciou tretieho fondu Arete na Slovensku, pričom hodnota transakcie presiahla 11 miliónov eur.

„S výrobným závodom Nanogate Slovakia v západoslovenských Vrábloch, 20 kilometrov od Nitry získava náš tretí fond predovšetkým dlhodobého a stabilného nájomcu, ktorý patrí k špičke vo svojom odbore. Nanogate poskytuje kompletné riešenie v oblasti vstrekovania plastov. Jej zákazníkmi sú spoločnosti z elektronického, automobilového a leteckého priemyslu a ďalej spoločnosti z oblasti zdravotnej a baliacej techniky. Od tohto roku patria európske výrobné závody Nanogate do americkej skupiny Techniplas. Popri výbornom medzinárodnom ratingu získal výrobný závod vo Vrábloch prístup k špičkovému know-how a novým globálnym trhom materskej spoločnosti. Zámery nájomcu sú v lokalite dlhodobé, čo dokladá pripravenými investíciami do technológií v rádoch miliónov eur. Akvizícia výrobného závodu prebehla v štruktúre sale-and-leaseback, pričom by sme radi ocenili veľmi konštruktívne a otvorené jednanie zo strany zástupcov spoločnosti Nanogate,“ uviedol Lubor Svoboda, spoluzakladateľ skupiny Arete.

Igor Mlynarčík, riaditeľ a konateľ spoločnosti Nanogate Slovakia k uvedenému dodáva: „Skupina Arete nám dokázala ponúknuť balíček služieb, ktorý nám umožní v budúcnosti zamerať sa na náš core business a poskytovať zákazníkom kvalitnejšie služby a produkty. Zároveň získavame silného a profesionálneho partnera v oblasti nehnuteľností, čo zaistí vyšší užívateľský komfort a profesionálny prístup k riešeniu otvorených bodov. Proces celej transakcie a časový priebeh predstavoval veľkú výzvu, ktorá sa podarila zrealizovať vďaka veľmi pragmatickému prístupu tímov oboch spoločností, vysokej miere profesionality a proaktívnemu prístupu. Už teraz sa tešíme na spoluprácu na budúcich projektoch.“

„S potešením vítame spoločnosť Nanogate Slovakia do portfólia našich prémiových nájomcov. Z pohľadu celého portfólia nášho tretieho fondu získavame kvalitného nájomcu, ktorý svojim obchodným zameraním a podnikateľským profilom perfektne prispieva k napĺňaniu našej stratégie diverzifikovaného nehnuteľného portfólia. Veľmi silne totiž vnímame, že popri nájomcoch zo segmentov logistiky a e-commerce je nevyhnutné stabilizovať portfólio dlhodobými nájomnými zmluvami, najmä s výrobnými spoločnosťami. Priemyselné nehnuteľnosti na Slovensku budú v súlade s našou obchodnou stratégiou dlhodobo predstavovať významnú časť nášho portfólia. Máme preto veľkú radosť, že sa podarilo transakciu dokončiť ešte v tomto roku. Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti celého projektu plánujeme postupné zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a samozrejmosťou bude aj certifikácia BREEAM. Uvedené aktivity považujeme už za štandard budovania priemyselných portfólií v súčasnosti,“ uzatvára Robert Ides, druhý spoluzakladateľ skupiny Arete.