„Dokončením akvizície výrobného závodu v Beluši, 40 km od Žiliny, posilňuje náš tretí fond svoju pozíciu na slovenskom trhu. Nájomca disponujúci technológiou na špičkovej medzinárodnej úrovni predstavuje dlhodobého a stabilného partnera pre náš fond. Skupina Booster sa od roku 1986 zameriava na presné obrábanie, komplexnú montáž a poskytuje špičkové výrobné riešenia po celom svete, ale nie výhradne pre automobilový priemysel. V našom areáli bude pokračovať Centrum excelentnosti skupiny pre variabilnú geometriu turbín, ktoré je špecializované na presné obrábanie špeciálnych zliatin a komplexných zostáv. Vítame týmto Booster Precision Components v portfóliu našich prémiových nájomcov. Radi by sme tiež ocenili konštruktívne a otvorené rokovania zo strany zástupcov spoločnosti Booster,“ uviedol Lubor Svoboda, spoluzakladateľ skupiny ARETE.

Roland Grijpma, konateľ a generálny riaditeľ Booster Precision Components dodáva: „V skupine ARETE sme našli špičkového hráča v oblasti správy priemyselných nehnuteľností, ktorý nám umožňuje sústrediť sa na naše prevádzkové aktivity. Booster Beluša je na začiatku významných zmien a rozširovania svojej stopy v automobilovom priemysle so zameraním na elektrickú mobilitu, ale aj napríklad v oblasti hydrauliky, lekárstva a na ďalších silných trhoch, kde je kľúčové vysoko presné obrábanie špeciálnych zliatin a komplexných zostáv.“

„Moderný výrobný areál s takmer 12.000 m2 prenajímateľnej plochy je svojimi parametrami úplne v súlade s našou stratégiou diverzifikovaného nehnuteľného portfólia. Výrobné spoločnosti s dlhodobou nájomnou zmluvou predstavujú významný stabilizačný prvok. Plánujeme postupné zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a samozrejmosťou bude tiež certifikácia BREEAM. Uvedené aktivity považujeme za podstatné na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti a plnenia environmentálnych štandardov,“ uzatvára Robert Ides, druhý spoluzakladateľ skupiny ARETE.

Investičná a nehnuteľnostná skupina ARETE vznikla v roku 2014 a zameriava sa na investície do nehnuteľností. Prvý podfond Arete Invest, ktorý sa zaoberal rezidenčnými nehnuteľnosťami, už ukončil svoj investičný cyklus v roku 2017. Druhý podfond Arete Invest investujúci do priemyselných nehnuteľností fungoval od roku 2016, pričom v roku 2021 sa naplnil jeho investičný horizont vďaka predaju celého portfólia. Od roku 2020 bol pre investorov otvorený tretí investičný produkt, fond Arete Industrial. Cieľom tohto nového fondu sú nielen investície do dokončených priemyselných nehnuteľností, ale aj ich výstavba. Uvedené fondy sú fondy kvalifikovaných investorov. Fond Arete Industrial realizoval na Slovensku akvizíciu aj na konci roka 2019, kedy v Kežmarku dokončil akvizíciu globálneho výskumného a vývojového centra nemeckej spoločnosti Hengstler. Finančný objem transakcie presiahol 10 miliónov eur. 

Nemecká spoločnosť Booster Precision Components pôsobí na Slovensku od roku 2011. Nadnárodná strojárska a hutnícka spoločnosť s ústredím v nemeckom Frankfurte nad Mohanom má dcérske spoločnosti na Slovensku pôsobia v Beluši a Považskej Bystrici, ktoré vlani dosiahli celkové tržby približne 70 miliónov eur. Podľa zverejnených informácií v Beluši pracuje 220 kmeňových a 70 agentúrnych zamestnancov, v Považskej Bystrici je to 113 interných a 4 agentúrni pracovníci. Nemecká firma musela v roku 2021 na Slovensku čeliť ostrému štrajku zamestnancov. Dôvodom mali byť nevyhovujúce mzdové podmienky. Firma napokon požiadavky zamestnancov splnila.