Spoločnosť OPPO vytvorila prípravný tím, ktorý vykonáva predbežný výskum požiadaviek v oblastiach siete 6G, ich kľúčových technológií, aj jednotlivých funkcií systému.

OPPO verí, že 6G zmení spôsob, akým ľudia komunikujú s umelou inteligenciou a zároveň umožní, aby sa umelá inteligencia stala technológiou, ktorá bude v prvom rade slúžiť samotným ľudom. Inteligentné zariadenia s podporou siete 6G sa stanú dôležitými pomocníkmi umelej inteligencie. Tieto zariadenia budú sťahovať a nasadzovať jej algoritmy na rôznych aplikačných úrovniach a vytvárať tak nové zážitky. Zariadenia budú taktiež neustále zhromažďovať dáta, ktoré budú slúžiť ako základ pre pokročilejšie nástroje umelej inteligencie.

Ako príklad zástupcovia spoločnosti OPPO načrtli, ako by v budúcnosti mohlo vyzerať užívanie autonómnych vozidiel. Siete 6G budú schopné na základe polohy vozidla a aktuálnych podmienok (napr. denná doba či počasie) priradiť najvhodnejší algoritmus umelej inteligencie rovnako ako odporúčať optimálne komunikačné spojenie. Pretože bude vozidlo schopné okamžite stiahnuť a spustiť algoritmy umelej inteligencie, ktoré sa učili v rámci prevádzky iných vozidiel a zariadení, čo najbezpečnejšia a najpohodlnejšia jazda bude pre cestujúcich samozrejmosťou.

Budúci vývoj 6G

„Technologický vývoj musí byť orientovaný na budúcnosť. Mobilné komunikačné technológie sa vyvíjajú v desaťročných intervaloch a očakáva sa, že štandardizácia budúcej generácie komunikačných technológií začne v roku 2025 a komerčná implementácia bude nasledovať približne v roku 2035,“ povedal Henry Tang, vedúci vedeckého tímu spoločnosti OPPO pre 5G. „Pri pohľade do roku 2035 očakávame, že počet inteligentných zariadení výrazne prevýši počet ľudí. Preto by budúca generácia siete 6G mala byť schopná slúžiť nie len potrebám ľudí, ale všetkým formám inteligencie vrátane ich rôznych interakcií. Počiatočný technický výskum a návrh systému sme vykonali práve s ohľadom na tento konečný cieľ.“

Súčasné siete možno rozdeliť do dvoch úrovní: riadiacu úroveň (z angl. control plane, CP) a používateľskú úroveň (z angl. user plane UP). Používateľská úroveň je zodpovedná predovšetkým za výkon siete, ktorý sa priamo dotýka používateľov, teda napríklad za jej rýchlosť a latenciu. Riadiaca úroveň naproti tomu úzko súvisí s konfiguráciou siete, zaisťuje jej bežnú prevádzku pri rôznych vzorkách pohybu a rozmedzí polohy uzlov siete. Ak prirovnáme používateľskú úroveň k vozidlám, ktoré sa rýchlo pohybujú mestskou prevádzkou, potom tá riadiaca predstavuje riadenie cestnej prevádzky.

Jednou z inovácií, ktorú štúdia spoločnosti OPPO o sieťach 6G priniesla, je pomenovanie celkom novej funkčnej úrovne umelej inteligencie. Tá bude novou dimenziou v sieťach 6G, ktorá bude súčasnú funkčnú a používateľskú úroveň pretínať kolmo a vytvorí celkom nové komplexné prostredie postavené na umelej inteligencii. Táto jedinečná architektúra vylepší sieť 6G na dvoch úrovniach: Vďaka sieťovým funkciám a pokročilým sieťovým schopnostiam sa bude sieť 6G sama optimalizovať a dynamicky sa spravovať, rovnako ako inteligentne distribuovať svoje zdroje.

Nový spôsob získavania informácií

Sieť 6G zásadným spôsobom zmení metódy, akými umelá inteligencia získava informácie, učí sa, komunikuje a používa sa. Táto sieť taktiež vyrieši mnoho tradičných problémov, s ktorými sa vývoj umelej inteligencie stretáva, ako sú napríklad dátová sila a súkromie používateľov. Aby sa zmiernili niektoré súčasné obmedzenia algoritmov umelej inteligencie, navrhuje štúdia rozdeliť zdroje do rôznych oblastí.

Usporiadanie podľa konkrétnych úloh rovnako ako integrácia viacerých uzlov a zdrojov v rámci siete 6G vytvorí domény umelej inteligencie, ktoré poskytnú najlepšiu stratégiu pre presné prideľovanie najvhodnejších modelov, plánovanie sieťových zdrojov a zdieľanie dát.

Efektívnejšie využitie umelej inteligencie

V súčasnej dobe je kvôli obmedzenému výpočtovému výkonu a úložnej kapacite inteligentných zariadení náročné využívať rozsiahle a všeobecné algoritmy umelej inteligencie. Zároveň špecializovaná AI, ktorá je schopná na týchto zariadeniach fungovať, nemôže uspokojiť obrovské dátové nároky používateľov. V rámci siete 6G však bude vedieť zastávať viacero úloh, napríklad úlohu základnej dosky, databázy, úložisko modelov umelej inteligencie a aplikačného serveru.

V rámci navrhovanej siete budú zariadenia podporujúce 6G prideľované do oblastí umelej inteligencie na základe ich umiestnenia a požiadaviek. Umelá inteligencia potom pridelí najvhodnejší algoritmus a úlohu potrebnú k poskytovaniu požadovaných služieb. Zároveň poskytne optimálne komunikačné spojenie k vykonávaniu príslušných úloh. Na rozdiel od sietí 4G a 5G bude umelá inteligencia používaná na odvodzovanie a rozhodovanie v sieťach 6G organicky integrovaných na strane zariadení aj na strane siete, pričom dôležitejšiu úlohu bude hrať samotné zariadenie.

Spoločnosť OPPO bude aj naďalej vykonávať predbežný výskum technológie 6G, ktorý v blízkej budúcnosti pomôže pri tvorbe svetových štandardov. Ako kľúčový prispievateľ k popularizácii 5G bude OPPO taktiež naďalej spolupracovať so svojimi partnermi na podpore rozsiahlej komercializácie 5G a povedie vývoj internetu vecí prostredníctvom evolúcie komunikačných technológií tak, aby priniesla jeho výhody všetkým.