Dr.Max je popredným výrobcom a predajcom širokej škály farmaceutických produktov. Spoločnosť dbá na vysokú kvalitu, spoľahlivosť a etické štandardy výroby. Pri plánovaní expanzie v strednej Európe je pre ňu dôležité disponovať moderným logistickým zázemím. Preto bolo spoločnosti ponúknuté na mieru vybudované priestory v budove 16, ktorá je vybavená funkciami zvyšujúcimi udržateľnosť a efektivitu podnikania.

Chladiaca technológia v skladoch zaisťuje vhodné prostredie pre uchovávanie produktov, 10-metrová svetlá výška zasa zefektívňuje skladovacie procesy a LED osvetlenie optimalizuje spotrebu energie, čím pomáha ochraňovať životné prostredie. Iniciatíva PARKlife aktívne zapája zamestnancov do diania v parku a podporuje ich wellbeing – Prologis Park Bratislava dokonca disponuje vlastným futbalovým ihriskom.

„Naše podnikanie je predovšetkým o zdraví a wellbeingu, a preto nám záleží na zdravom životnom štýle našich zamestnancov,“ hovorí Jan Žák, generálny riaditeľ Dr.Max pre Slovensko a dodáva: „Nová budova v Prologis Park Bratislava zaistí vynikajúce podmienky pre zamestnancov, ktorí svojou prácou zabezpečujú nielen prevádzku e-shopu, ale tiež celého nášho podnikania. Spoločnosť Prologis sa postarala o splnenie našich požiadaviek a my sme nadšení, že sa do nových priestorov môžeme presunúť už v tomto roku.“

bratislava benefit

„Prologis Park Bratislava sa stane skvelým priestorom pre podnikanie a ďalší rast spoločnosti Dr.Max,“ hovorí Jakub Randa, manažér lízingu a zákazníckej skúsenosti Prologis na Slovensku. „Prologis Park Bratislava je skutočnou biznis komunitou. Prvky prispôsobené na mieru konkrétnym zákazníkom zvyšujú kvalitu každodennej prevádzky v ich vlastných priestoroch a nad rámec toho poskytujeme tiež zdieľané zázemie zaisťujúce zdravé pracovné prostredie. Tešíme sa, že v našom parku privítame práve Dr.Max.“

 

Zdroj:// Systémy logistiky