„Z podnikateľskej perspektívy to bol jeden z najlepších rokov v histórii CTP,“ hovorí Remon Vos, CEO spoločnosti CTP a dodáva: „Naša spoločnosť výrazne rástla aj napriek globálnej pandémii. Rok 2020 je  uzavretá kapitola, a my dnes môžeme povedať, že CTP už 22 rokov nepretržite organicky rastie, pokiaľ ide o zisk. Naše portfólio je nastavené tak, že do konca roka 2021 chceme výrazne prekonať hranicu 7 miliónov m² a sme na najlepšej ceste dosiahnuť do konca roka 2023 celkovú prenajímateľnú plochu 10 miliónov m².“

K týmto silným výsledkom CTP za rok 2020 prispelo niekoľko faktorov, vrátane pokračovania silného rastu e-obchodu, ktorý narástol ešte viac z dôvodu pandémie koronavírusu a zvýšil dopyt po logistických priestoroch v regióne. S rozsiahlymi voľnými pozemkami vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy a celkovým potenciálom developingu približne 5,4 milióna m² hrubej prenajímateľnej plochy je CTP pripravené napĺňať budúce dopyty svojich nájomcov.

Vyše 65 % voľných pozemkov CTP susedí s existujúcimi parkmi, čo pre CTP v nasledujúcich rokoch prináša menšie riziko a možnosti na rentabilný developing. Dôležitý je aj fakt, že 82 % týchto voľných pozemkov leží v blízkosti hlavných alebo veľkých stredoeurópskych a východoeurópskych miest, čo je zároveň v súlade s dlhodobou stratégiou CTP.

Na konci roka 2020, 740 tisíc m2 developerských projektov bolo vo výstavbe s cieľom ukončenia počas roka 2021. 63 % z nich si už v predstihu prenajali súčasní a noví klienti. Na dokončenie týchto stavieb počas roka 2021 spoločnosť preinvestuje 235 miliónov eur. Disponibilné finančné zdroje CTP ku koncu roka 2020 pozostávali zo zmesi zaviazaných bankových prostriedkov a veľkého množstva hotovosti a jednoznačne prevyšujú hodnotu potrebnú na dokončenie týchto developerských projektov.

„Vyše 80 % našich nových obchodov uzatvárame s našou jestvujúcou klientskou základňou, ktorú tvorí viac než 700 nájomníkov. Na zazmluvnených prenájmoch teraz máme WAULT v dĺžke 6,0 roka. Fond voľných pozemkov neustále zväčšujeme, aby sme boli pripravení uspokojiť potreby našich klientov na expanziu, či už v lokalite CTParku, kde už majú prenájom, alebo v nových oblastiach,“ vysvetľuje Richard Wilkinson, CFO a zástupca CEO CTP. „Naši klienti môžu pri každej expanzii využiť škálu našej siete, čo im umožňuje zväčšovať svoje podnikanie na miestach, ktoré najviac vyhovujú ich potrebám, pretože vedia, že v CTP majú dlhodobého partnera na expanziu.“

V roku 2020 si spoločnosť CTP zvýšila trhové podiely na piatich kľúčových trhoch – v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku, čím posilnil svoju líderskú pozíciu najväčšieho developera nehnuteľností a vlastníka logistických aktív v strednej a východnej Európe z pohľadu hrubej prenajímateľnej plochy.

CTP nedávno ohlásil dva strategické obchody. Prvou transakciou je podpísanie strategického partnerstva s lokálnym developerom MDC² v Poľsku, kde CTP plánuje do konca roka 2025 postaviť a vlastniť portfólio vysoko kvalitných biznis parkov s kompletným servisom a hrubou prenajímateľnou plochou minimálne 1,75 milióna m².

Začiatok výstavby prvých troch projektov sa predpokladá v prvom štvrťroku 2021 v oblastiach Varšava a Katovice a celkový objem investícií na tento rok predstavuje približne 200 miliónov eur. Partnerstvo s týmto tímom skúsených miestnych profesionálov pomôže CTP pri rýchlom etablovaní na najväčšom logistickom trhu strednej a východnej Európy.

Druhá strategická transakcia je v Rakúsku, kde CTP získal pozemky na viacerých miestach v okolí Viedne. Prvé stavebné práce sú naplánované už na tento rok.

CTP na rast použije svoj nerozdelený zisk, ale ďalšiu expanziu bude financovať aj prostredníctvom zelených bondov. Prvé bondy CTP boli vydané v októbri a novembri 2020 a dosiahli hodnotu vyše 1 miliardu eur. Táto historicky najväčšia emitácia zelených bondov developera logistických nehnuteľností v celej strednej a východnej Európe sa stretla so značným záujmom investorov a s bondami sa odvtedy dobre obchoduje.

„Výkonnosť našich zelených bondov CTP je pôsobivá. Ak si to porovnáme s našimi nákladmi na dlh z existujúcich bankových pôžičiek vo výške 2,1 %, vidíme, že výnos z obchodovania s bondami na rok 2025 je približne 0,8 %,“ komentuje Jan-Evert Post, vedúci financovania a vzťahov s investormi v CTP.

V CTP sa rozhodli emitovať zelené bondy po svojom záväzku z roku 2019, ktorým bolo certifikovať celé svoje portfólio logistiky a priemyselných projektov podľa najvyšších štandardov BREEAM, čo je popredný validačný proces v Európe sústredený na udržateľnosť a energetickú efektivitu komerčných nehnuteľností.

V januári 2021 spoločnosť úspešne získala certifikáty BREEAM pre celé svoje logistické a priemyselné portfólio: 292 dokončených budov v približne 100 rôznych lokalitách v šiestich krajinách a s ohodnotením stavu ich využívania „Veľmi dobrý“ alebo „Vynikajúci“.

 

Zdroj:// Systémy logistiky