Accentis Námestovo, s.r.o. je vlastníkom areálov s názvom “Campus Páleničky” a “Pan”, nachádzajúcich sa v blízkosti mesta Námestovo v časti Slanica s výbornou dopravnou dostupnosťou. Park pozostáva z piatich hál s celkovou prenajímateľnou plochou približne 145 000 m².

„Lokalita Námestovo je vynikajúca pre výrobné spoločnosti, čo dokazuje stabilným portfóliom klientov a ich zamestnancov. CTP týmto potvrdzuje svoju vedúcu pozíciu na slovenskom trhu, ktorý aj vďaka tejto akvizícii pokrýva produktami najvyššej kvality,” hovorí Stanislav Pagáč, regionálny riaditeľ CTP na Slovensku. Prítomnosť CTP v regióne a skúsenosti s manažmentom viac ako 400 komerčných nehnuteľností v Európe ponúkne nájomcom areálov Campus Páleničky a Pan dodatočnú flexibilitu a výhody s pridanou hodnotou. CTP je známy svojim profesionálnym a ekologickým prístupom a podporou komunít, ktoré sú súčasťou priemyselných parkov alebo sa ich dotýkajú priestorovo, či zdieľajú rovnakú filozofiu.

Podpisom zmluvy začína oficiálny prevod vlastníctva podielu v spoločnosti Accentis Námestovo, s.r.o. Očakáva sa, že k uzavretiu celej transakcie dôjde v priebehu decembra 2021 až januára 2022.