nvestícia sa skladá zo štyroch veľkých projektov, troch realizovaných v Českej republike, v závodoch Smurfit Kappa Žebrák, Žimrovice a Olomouc, a jedného na Slovensku, v Smurfit Kappa Štúrovo. Očakáva sa, že všetky štyri projekty budú dokončené do konca tohto roka.

Edwin Goffard, prevádzkový riaditeľ Smurfit Kappa Europe Corrugated, okomentoval túto investíciu takto: „Táto investícia spoločnosti Smurfit Kappa znamená záväzok ďalšieho rozvoja našich pobočiek vo východnej Európe. Z produktového a geografického hľadiska majú Smurfit Kappa Česká republika a Slovensko vynikajúcu polohu na to, aby mohli naplniť potreby rozvíjajúceho sa a stále rastúceho trhu, pričom táto investícia podporí ďalší rast nášho podnikania.“

V rámci tejto investície bude inštalované nové zariadenie na spracovanie lepenky, ktoré zvýši kapacitu o viac než 100 miliónov škatúľ ročne, potlačených bežnou aj offsetovou tlačou. Toto nové najmodernejšie vybavenie umožní závodom uspokojiť rastúci dopyt zákazníkov po udržateľných papierových obaloch a konzistentne dodávať vysoko kvalitné obalové riešenia. Vďaka tejto investícii máme príležitosť vytvoriť zamestnancom ešte bezpečnejšie a ergonomickejšie pracovisko.

Zdeněk Suchitra, generálny riaditeľ Smurfit Kappa pre Českú republiku a Slovensko, uviedol: „Sme nesmierne radi, že môžeme byť svedkami pokračujúceho rastu a úspechu našich zákazníkov tu v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Táto nová investícia dokazuje, že sme skvelo vybavení na uspokojovanie najrôznejších potrieb našich zákazníkov a priebežné poskytovanie vysoko kvalitných riešení a zaistenie najvyššej efektivity vo svojej triede na trhu.“

 

Zdroj:// Systémy logistiky