Prenajatá plocha výrobných a skladovacích priestorov v druhom štvrťroku predstavovala 143 000 m², z čoho 46% bola opätovne prenajatá plocha. Väčšina nájomných aktivít sa udiala na západoslovenskom subtrhu (61 %).Druhým najväčším trhom z hľadiska celkovej nájomnej aktivity bola oblasť Bratislavy (35 %). Zvyšok aktivity sa uskutočnil v oblasti stredného Slovenska s celkový podielom len 4 %.

Celková kapacita priestorov triedy A pre priemyselné a logistické účely v druhom štvrťroku predstavuje 3 721 954 m². Celková miera neobsadenosti na Slovensku na konci 2. štvrťroka 2023 klesla na 2,72 %. Klesajúca miera neobsadenosti naznačuje silný dopyt po priemyselných a logistických nehnuteľnostiach.

Najnižšia miera neobsadenosti na Slovensku zostala na západoslovenskom subtrhu, a to 0,69 %, nasledovaná oblasťou Bratislavy, ktorá sa znížila na 2,35 %. Miera neobsadenosti na strednom Slovensku mierne klesla na 6,48 % a úroveň voľných priestorov zostala na východoslovenskom subtrhu nezmenená na úrovni 9,48 %.

“V aktuálnych ekonomických a finančných podmienkach je pre nás ako industriálnych developerov zreteľné, že zmenené a zhoršené podmienky týkajúce sa financovania nových stavebných projektov majú vplyv na dynamiku trhu nehnuteľností. Tieto zmeny zohrávajú významnú úlohu v tom, že na slovenskom trhu je zaznamenaná veľmi nízka miera neobsadenosti industriálnych a logistických priestorov. Táto situácia zároveň poukazuje na pretrvávajúci záujem o nehnuteľnosti nášho typu,“ hodnotí Erik Ivaničko riaditeľ spoločnosti Panattoni Slovensko.

„Aby sme dokázali uspokojiť potreby našich klientov, ktorí si želajú kvalitné, moderné a vysoko funkčné priemyselné a logistické priestory, musíme pristupovať k našim projektom so zreteľom na ich individuálne požiadavky. Našou prioritou je pripraviť a vytvárať naše projekty tak, aby sme vedeli klientovi vyjsť v ústrety a dodať jeho priestor v čo najkratšom čase. Týmto spôsobom preukazujeme našu schopnosť pružne reagovať na meniace sa podmienky trhu a poskytovať klientom priestory, ktoré budú prispôsobené ich potrebám. V najbližších mesiacoch očakávame vydanie stavebných povolení pre viacero Panattoni projektov na Slovensku, ktoré by mohli pridať do hry viac ako 388 000 m² prenajímateľnej plochy,“ dodáva E. Ivaničko.