Medzi hlavné odvetvia, ktorým Raben Group ako celok ponúka svoje služby, patrí potravinársky, automobilový, technologický a chemický priemysel. Spoločnosť preváža aj nepotravinárske FMCG a ďalšie druhy tovaru. Podiel služieb v obchodnom mixe sa oproti roku 2022 zmenil len nepatrne: na prvom mieste sa tradične umiestnila cestná doprava (65 %, z toho viac ako polovica bola vnútroštátna), nasledovaná zmluvnou logistikou (13 %), intermodálnou dopravou (9 %), logistikou čerstvých potravín (6 %), leteckou a lodnou dopravou (2 %), 4PL (2 %) a ďalšími (3 %). Celkové výnosy v minulom roku dosiahli skoro 2 miliárd EUR.

„Počas tohto roku sa samozrejme objavilo niekoľko výziev, tou najvýznamnejšou bol pohyb cien pohonných hmôt, plynu a elektriny. Schopnosť adaptovať sa na meniacu sa situáciu je kľúčová, čo neplatí len v prípade logistiky. Rok 2023 bol tiež rokom benchmarkingu. Vplyvom inflácie dochádzalo k zdražovaniu, na čo firmy reagovali dopytom nových dodávateľov. Pri zistení, že ceny stúpli plošne, však firmy zostali s existujúcim partnermi. Dopyt sa teda zvýšil,“ hovorí Jakub Trnka, generálny riaditeľ spoločnosti Raben Logistics Czech&Slovakia.

Raben na Slovensku a Európe

Hlavným míľnikom roku 2023 bolo pre Raben Group zavedenie siete Eurohubov – šiestich centrálnych bodov, ktoré spájajú všetky sklady spoločnosti v Európe. Tieto depá sa vyznačujú vysokou skladovou kapacitou, strategickou polohou a modernou infraštruktúrou určenou na efektívnejšie a ekologickejšie odbavovanie medzinárodnej dopravy. Prevádzkujú viac ako 130 priamych spojení medzi jednotlivými bodmi siete.

Eurohub v českých Rokycanoch pri diaľnici D5 disponuje 56 rampami na prekládku tovaru za použitia BDF kontajnerov s vyššou kapacitou oproti bežným návesom. Denne pokrýva 52 zberných liniek a operuje 45 priamych spojení, ročná kapacita prekladiska je cez 750 tisíc paliet.

„Len do Nemecka odbavíme denne 33 priamych spojení, a klientom tak zaručíme najrýchlejší čas doručenia na trhu. Doručenie do 24 hodín v rozsahu od jedinej palety po celý kamión je pritom niečo, čo na trhu nemá obdobu. Vďaka ďalším deviatim pobočkám efektívne pokrývame aj Českú republiku,“ vysvetľuje Jakub Trnka. Cieľom rokycanského depa je tiež prispieť k rozvoju menších lokálnych spoločností, pre ktoré sú služby Rabenu ľahko dostupné. V máji bude rokycanský Eurohub v prevádzke prvý rok. Dôležité depo taktiež priamo spája Česko so Slovenskom.

Sieť dep umožnila spoločnosti pružnejšie reagovať na aktuálne dianie a predovšetkým skrátila dodacie lehoty. Firma dokáže svojim zákazníkom zaistiť dosiahnutie všetkých európskych destinácií v rozmedzí 24 až 96 hodín, v závislosti od vzdialenosti.

Ku koncu roka 2023 mal Raben v Európe takmer 600 medzinárodných liniek (vrátane viac ako 120 v smere Poľsko-Nemecko), čo znamená nárast ponuky o zhruba 5 % za dvanásť mesiacov. Počas celého tohto obdobia boli vykonané dodatočné analýzy, ktoré viedli k reorganizácii vybraných spojení s cieľom zlepšiť dodacie lehoty a nákladovú efektivitu. Aktivity v oblasti zlepšovania služieb boli doplnené rozvojom IT infraštruktúry, zvyšovaním úrovne informačnej bezpečnosti a povedomia o bezpečnosti zamestnancov.

Na programe dňa je udržateľnosť

Z pohľadu nákladnej prepravy a logistiky bola jednou z hlavných tém roku starostlivosť o životné prostredie. Spoločnosť postupne kladie väčší dôraz na fungovanie v súlade s indikátormi ESG. „V Raben Group ale aj v ďalších logistických spoločnostiach sa vedie intenzívna debata o znižovaní uhlíkovej stopy, na ktorú nadväzujú konkrétne kroky v podobe merateľného akčného plánu. Raben chce do roku 2030 znížiť svoje emisie na polovicu a do roku 2050 byť plne uhlíkovo neutrálny. Hlavnou súčasťou týchto snáh je zvyšovanie efektivity prepravy, svoju rolu ale hrajú a budú hrať aj alternatívne palivá, napríklad v Poľsku už aktívne experimentujeme s elektrifikovanou nákladnou dopravou,“ hovorí generálny riaditeľ Raben Logistics Jakub Trnka.

Súčasťou snáh o udržateľnosti sú napríklad „zelené“ sklady s fotovoltaikou, ktoré sú okrem Česka nainštalované na budovách v Nemecku, Holandsku, Rakúsku alebo Poľsku. Súčasťou ekologických aktivít je aj projekt depa Raben Logistics Slovakia v Novom Meste nad Váhom, kde na podporu tamojšieho ekosystému vznikla v logistickom parku zelená oáza.