Objekt bude mať 2 častí, a to z haly slúžiacej pre spracovanie, triedenie a distribuovanie balíkov a administratívnej časti s kanceláriami. Prevádzková časť je navrhnutá ako jednopodlažný veľký otvorený priestor s rozmermi 78,75 krát 24 metrov. Administratívna časť s dvomi podlažiami má nadväzovať na prevádzkovú z juhovýchodnej strany.