Frank Pörschke, generálny riaditeľ spoločnosti P3 Logistic Parks, uviedol: „Akvizícia týchto dvoch logistických aktív v Spojenom kráľovstve je pre spoločnosť P3 významným míľnikom, ktorým spoločnosť rozširuje svoje pôsobenie na kľúčovom trhu vyznačujúcim sa silným logistický priemyslom. Spojené kráľovstvo bolo vždy významnou križovatkou medzinárodného obchodu. Teší nás, že tu môžeme ponúknuť naše odborné znalosti a zdroje k uspokojeniu rozvíjajúcich sa potrieb firiem pôsobiacich v tomto regióne.“

Novozískané logistické aktíva majú strategickú polohu v oblasti tzv. zlatého trojuholníka a poskytujú bezproblémové spojenie s hlavnými dopravnými sieťami a kľúčovými priemyselnými strediskami v Spojenom kráľovstve. Všetky objekty boli postavené v období po roku 2010 podľa modernej inštitucionálnej špecifikácie triedy A a vyznačujú sa hodnotením BREEAM „veľmi dobrý“, pričom sú v plnej miere prenajaté tromi nájomcami.

P3 spolupracuje so spoločnosťou Roebuck, inštitucionálnym paneurópskym správcom investícií, ktorý sa špecializuje na európsky logistický sektor. Pri vstupe do Spojeného kráľovstva P3 využíva pomoc zo strany spoločnosti Roebuck a jej bohaté úspechy a skúsenosti s nájomcami. Správa oboch aktív v ich počiatočnej fáze expanzie spoločnosti P3 do Spojeného kráľovstva bude prebiehať pod záštitou spoločnosti Roebuck.

Otis Spencer, riaditeľ pre investície spoločnosti P3 Logistic Parks, uviedol: „Vo vstupe P3 na trh Spojeného kráľovstva sa odráža naša dlhodobá vízia a strategické plány rastu. Dané logistické aktíva sme si vyberali starostlivo, aby boli v súlade s naším záväzkom poskytovať našim zákazníkom najvyššiu kvalitu služieb, prevádzkovú účinnosť a udržateľnosť.“

David Proctor, výkonný riaditeľ pre skupinové investície spoločnosti SEGRO, uviedol: „Táto transakcia nám umožnila odpredaj niekoľko relatívne malých držieb, ktoré boli určené na predaj v blízkom až strednodobom časovom horizonte, čo nám umožňuje recyklovať kapitál do nášho úspešného programu rozvoju. Potvrdzuje sa tým aj pretrvávajúca investičná atraktívnosť vysokokvalitných logistických aktív po zásadnej úprave ich ocenenia, ku ktorej došlo v minulom roku.“

Podmienky transakcie neboli zverejnené.

Poradcom spoločnosti P3 pri tejto transakcii bola spoločnosť Colliers. DTRE a ACRE konali v mene spoločnosti SEGRO.

Ed Plumley, riaditeľ spoločnosti Colliers pre Kapitálové trhy v regióne EMEA, povedal: „Tieto akvizície sú dobrou správou, ktorú trh potrebuje. Ide o jasný dôkaz toho, že u investorov aj naďalej pretrváva záujem o aktíva v kľúčových lokalitách s dlhodobým rastom a príležitosťami na dosahovanie výkonnosti v oblasti ESG. Pre spoločnosť Colliers bolo potešením ponúknuť P3 túto mimotrhovú príležitosť a zastrešiť pre ňu cielené poradenstvo pri tejto expanzii do novej jurisdikcie.