Continental Automotive Systems Slovakia so sídlom vo Zvolene je lídrom v rámci segmentu hydraulické brzdové systémy. Jeho súčasťou je úspešné, rýchlo expandujúce výskumno-vývojové centrum. Viac ako 200 inžinierov a špecialistov pracuje na aplikačnom vývoji brzdových systémov pre budúce modely áut pre renomovaných svetových výrobcov. Aj preto sa firma ešte v roku 2016 obrátila na spoločnosť Jungheinrich, aby jej navrhol a zrealizoval dve plnoautomatické paletové silá vo Zvolene.

Hlavnou motiváciou Continental Automotive Systems Slovakia bola snaha o efektívne využitie maximálnej dostupnej stavebnej výšky, nakoľko skladová kapacita konvenčných skladov by nepokryla jej potreby. Jungheinrich priniesol viacero návrhov, ako sa vysporiadať s potrebami zákazníka. Medzi ne patrilo riešenie skladu s veľmi úzkymi uličkami s použitím systémových vozíkov EKX 516. Takýto systém už Continental Automotive System Slovakia niekoľko rokov využíval, takže si bol vedomý jeho výhod i limitov. Zákazník si v decembri 2017 vybral technológiu paletového sila (HBW/ASRS). Práce na dvoch plne automatických paletových skladov začali v januári 2018. Do prevádzky boli uvedené o rok neskôr.
Parametre a možnosti skladov sú impozantné. V prípade SILO 1 sa zabezpečilo, aby sklad odliatkov dosiahol kapacitu pre 8 628 paliet, pričom jeho rozmery sa ustálili pri číslach 60 metrov x 24,5 metra x 27 metrov. Obsluhujú ho tri žeriavové zakladače. SILO 2, určený ako sklad pre komponenty a hotové výrobky, je väčší. Cieľom bolo dosiahnuť uskladnenie 9 690 paliet a zapojiť do práce 5 žeriavových zakladačov. Rozmery skladu získali parametre 86 metrov x 23 metrov x 28 metrov. Regálové systémy sú v konfigurácii s jednou, aj s dvojitou hĺbkou zakladania paliet. Na stavbu regálovej konštrukcie sa použilo takmer 1000 ton ocele. Sklady sú podľa Mariana Jančíka, logistic systems managera spoločnosti Jungheinrich, prepojené s centrálnym riadiacim systémom, ktorý vydáva elektronické príkazy na zaskladnenie a vyskladnenie jednotlivých paliet. „Takýto sklad umožňuje nášmu klientovi byť flexibilnejší, efektívnejší, rýchlejší a lepšie sa prispôsobiť požiadavkám zákazníka.“

 

Zdroj:// Logistika