FM Logistic na Slovensku operuje v niekoľkých rôznych teplotných režimoch skladovania a so svojimi viac ako 200 zamestnancami sa zameriava na komplexnú ponuku portfólia služieb, vrátane skladovania a manipulácie, národnej a medzinárodnej paletovej aj balíkovej prepravy a služieb s pridanou hodnotou (co-packing, logistiky e-shopu a paletového riadenia).

Zásadný zlom nastal v roku 2010, kedy spoločnosť začala silno rásť a získala nových klientov – pre FM netradičných segmentov – hračky, tabak producenti a e-commerce. Spoločnosť taktiež rozšírila miesta pôsobnosti – otvorili sa platformy Jirny a Lovosice. Slovenská pobočka firmy sa pripojila do stredoeurópskeho klastra a má unifikované riešenie pre cross border distribúciu v celej strednej Európe.

Business model FM Logistic je vytorený na poskytovanie komplexných logistických služieb (návoz tovaru z tovární, skladovanie, balenie a ďalšie VAS, distribúcia k finálnym zákazníkom) vo veľkých multicustomer a multiactivity platformách, ktoré z veľkej časti FM aj vlastní.

Firma sa sústredí na neustále zlepšovanie služieb v rámci omnichannelu, e-commerce a CityLoginu. Tento projekt je založený na princípe umiestniť malé distribučné sklady alebo crossdocky čo najbližšie k mestskej aglomerácii. CityLogin ponúka perfektné riešenie poslednej míle. Umožňuje skrátenie dodacej lehoty zvolením najkratšej možnej vzdialenosti medzi distribučným centrom a koncovým zákazníkom a ponúka využiť na distribúciu nízkoemisné vozidlá.