Dozorná rada spoločnosti Jungheinrich AG rozhodla o vytvorení novej divízie „Automatizácia“ a s účinnosťou od 1. apríla 2024 vymenovala Uda Panenku za zodpovedného člena predstavenstva. Bol vymenovaný na počiatočné obdobie troch rokov. Predstavenstvo spoločnosti Jungheinrich sa tak rozšírilo na päť členov.

V budúcnosti bude Udo Panenka zodpovedný za novovytvorenú divíziu, v ktorej sa združia všetky skupiny a zdroje zamerané na mobilné roboty, automatické skladovacie riešenia (ASRS) a skladové zariadenia. V posledných rokoch spoločnosť Jungheinrich investovala veľký objem prostriedkov do automatizácie a výrazne rozšírila svoje technologické a regionálne pôsobenie v tejto oblasti, najmä prostredníctvom akvizícií.

Rolf Najork, predseda dozornej rady spoločnosti Jungheinrich AG, hovorí: „Automatizácia má pre spoločnosť Jungheinrich zásadný strategický význam a skrýva sa v nej obrovský potenciál. Udo Panenka je popredný manažér s medzinárodnými skúsenosťami. Jeho odborné znalosti v oblasti automatizácie, strojárstva, softvéru a digitalizácie z neho robia vynikajúcu voľbu.“

Dr. Lars Brzoska, predseda predstavenstva spoločnosti Jungheinrich AG, povedal: „Som rád, že môžem privítať Uda Panenku v tíme nášho predstavenstva. Globálny trh s automatizovanými systémami má nezanedbateľný objem a vo všetkých relevantných regiónoch si stále udržuje nadpriemerné tempo rastu. Pán Panenka vďaka svojim skúsenostiam a odborným znalostiam významne prispeje k ďalšiemu posilneniu divízie automatizácie spoločnosti Jungheinrich.“

Udo Panenka je v súčasnosti prezidentom divízie priemyselnej automatizácie v kanadskej spoločnosti ATS Corporation, pričom túto pozíciu zastáva od mája 2019. V rokoch 2008 až 2018 pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách v rámci americkej skupiny Danaher, najprv v spoločnosti Kollmorgen a potom ako prezident spoločnosti Esko. Udo Paneka sa narodil v roku 1969 v nemeckom meste Aalen. Vyštudoval obchodnú administratívu (BA), je ženatý a má dve deti.