Až následne je možné vyhodnotiť dopad týchto nedostatkov na prevádzkové náklady aj životnosť danej nehnuteľnosti, rovnako ako zostaviť rozpočet na prípadné opravy či renovácie. Pritom platí téza, že majitelia nehnuteľností, ktorí sa zameriavajú na realizovanie princípov ESG, často dosahujú vyššiu výkonnosť. A čím pohotovejšie sú splnené ciele udržateľnosti, tým rýchlejšia je aj návratnosť investícií.

Ako čo najlepšie začleniť stratégiu ESG do technickej inšpekcie budov či posúdiť náklady na rekonštrukciu existujúceho portfólia pomáha PlanRadar – jedna z popredných európskych platforiem pre digitalizáciu procesov počas výstavby a správy nehnuteľností. Tá teraz vydala vlastnú analýzu na tému ESG: jeho rola v stavebníctve i vplyvu na hodnotu aktív.

Dáta poradenskej spoločnosti Deloitte potvrdzujú, že postupy ESG prinášajú značné obchodné výhody. Dohromady 52 % investorov zavádza ESG ako stratégiu na zvyšovanie hodnoty nehnuteľností. Dosiahnutie ESG cieľov však nie je možné cez noc. Proces integrácie je pomerne zdĺhavý: vyžaduje vyhodnocovanie celého radu dát, zostavovanie správ a zlaďovanie cieľov s pomocou odborných znalostí tretích strán. S tým súvisia aj vyššie počiatočné náklady rovnako ako svedomité dodržiavanie bezpečnostných predpisov, ktoré sa spolu s ESG štandardmi neustále rozširujú.

„ESG sa stáva hnacím motorom investičných memorand. Tie sa teraz nastavujú tak, aby zahŕňali všetky riziká ESG, stratégie na ich zmiernenie i zistenie počas technickej previerky nehnuteľností vrátane súvisiacich nákladov,“ vysvetľuje Ivan Petráš, expert na digitalizáciu v spoločnosti PlanRadar, a dodáva: „Spoločnosti, ktoré berú toto kritérium vážne a zvažujú potenciál digitálnych nástrojov na podporu efektívnejšej správy záznamov a zlepšenie svojho riadenia, posilňujú svoju spoločenskú hodnotu a znižujú negatívny dopad na životné prostredie. To vytvára lepšiu atmosféru na trhu a poskytuje mu ochranu pred ekonomickou nestabilitou.“

Analýza PlanRadaru ďalej objasňuje, ako môžu digitálne platformy v stavebníctve uľahčiť integráciu dát súvisiacich s ESG v oblasti technickej previerky (due diligence) tak, aby bolo možné presne identifikovať štrukturálne problémy, nekonzistencie a riziká.

Hoci sa taxonómia EÚ a predpisy stále vyvíjajú, spoločnosti, ktoré zavádzajú účinné stratégie pre monitorovanie ESG, si dlhodobo otvárajú dvere k vyššej návratnosti investícií. Komplexná dokumentácia aktív v rámci technickej due diligence vyžaduje veľa času. Digitálne riešenia tento proces výrazne zefektívňujú a pomáhajú zaistiť dlhodobé zhodnotenie majetku, spokojnosť nájomcov i celkové zvýšenie hodnoty spoločnosti.