Paletový pooling CHEP je udržateľný už zo svojej podstaty, no spoločnosť vo svojich aktivitách ide ešte ďalej. Zaviazala sa, že do roku 2025 bude využívať elektrinu pochádzajúcu výlučne z obnoviteľných zdrojov a do roku 2040 dosiahne na globálnej úrovni čisté nulové emisie.

Ako líder vo svojom odvetví CHEP pristupuje zodpovedne k ochrane prírodných zdrojov, a preto za každý strom použitý na výrobu svojich modrých paliet vysadí ďalšie dva. Spoločnosť získava 100 % potrebného dreva z lesov obhospodarovaných udržateľným spôsobom, ktoré sú certifikované organizáciami Forest Stewardship Council® (FSC®) a Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). CHEP podporuje transformáciu trhov s drevom po celom svete, aby disponovali certifikátom Chain-of-Custody, ktorý je zárukou zodpovedného využívania materiálov naprieč celým výrobným cyklom.

Súčasťou spoločenskej zodpovednosti je aj podpora ľudí. CHEP už niekoľko rokov patrí medzi 15 spoločností, ktoré získali ocenenie Global Top Employer za uplatňovanie príkladných postupov v oblasti HR. Vďaka tomuto komplexnému prístupu prináša paletový pooling CHEP výhody firmám, ľuďom a aj planéte.