Celková prenájmová aktivita na tomto trhu v rámci Slovenska dosiahla v 2. kvartáli tohto roka úroveň 264 000 m2, čo predstavuje medziročný nárast o 18 %. Celkom 143 000 m2 z týchto priestorov tvoril tzv. take up (prenajaté priestory očistené o predĺženia nájmov v súčasných priestoroch nájomcu). Zároveň, podiel renegociácií nájomných zmlúv bol na úrovni 46 %.

Podľa CBRE sa najviac plochy v m2 prenajalo na západnom Slovensku, mimo širšieho okolia Bratislavy (61 %), nasledovanom širším okolím Bratislavy (35 %). Zvyšok si odkrojilo stredné Slovensko, na ktoré pripadli len 4 % celkovej prenájmovej aktivity. Z hľadiska prenajatých m2 opäť viedol sektor 3PL (poskytovatelia komplexných logistických služieb), a to s podielom 61 %. Nasledoval automobilový priemysel (13 %), elektronika (13 %), maloobchodný sektor (5 %) a výroba (4 %). Zvyšné segmenty predstavovali 8 % celkovej prenajatej plochy, pričom pod ne spadajú segmenty energetiky a farmácie.

Prenájmová aktivita na Slovensku bola, v 2. kvartáli tohto roka, výrazne ovplyvnená hlavne predĺžením zmluvy v sektore 3PL na západnom Slovensku. Jednalo sa totiž o plochu o rozlohe takmer 100 000 m2.

„V štatistikách za 2. kvartál roku 2023, dominoval síce opäť 3PL sektor, ktorý je dlhodobo dominantným sektorom na Slovensku, avšak ak sa pozrieme na aktuálne dopyty nájomcov, ktoré sú momentálne v procese, jedná sa najmä o výrobné spoločnosti. Tento trend pozorujeme naprieč celou Európou. Napríklad, v susednom Česku 3PL poskytovatelia tvoria len 24 % prenájmovej aktivity. Na druhej strane, až 63 % si v Čechách pripísal sektor výroby, pričom u nás sa drží zatiaľ na nižších priečkach,“ odhaľuje Michal Cerulík, riaditeľ prenájmu logistických a priemyselných nehnuteľností v CBRE Slovensko.

Miera neobsadenosti klesala

Celková rozloha priemyselných a logistických nehnuteľností v A štandarde na Slovensku ku koncu 2. kvartálu roka dosiahla hranicu 3 721 954 m2. Celková miera neobsadenosti týchto priestorov sa pritom znížila na úroveň 2,72 %. Podľa spoločnosti CBRE bola miera neobsadenosti najnižšia opäť na území západného Slovenska (mimo širšieho okolia Bratislavy), konkrétne 0,69 %. V širšom okolí Bratislavy poklesla na úroveň 2,35 %. Mierny pokles zaznamenala aj na strednom Slovensku, kde klesla na úroveň 6,48 %. Na východnom Slovensku sa situácia oproti predchádzajúcemu obdobiu veľmi nezmenila a voľné priestory tvorili 9,48 %.

„Čo sa týka výšky nájomného, v 2. kvartáli roka sme zaznamenali nárast. Priemerná výška nájmov u nás aktuálne predstavuje 4,65 €/m2, čo je medziročne o 13 % viac. V Česku je na úrovni 6,15 €/m2, čo predstavuje medziročný nárast o 11 %,“ vysvetľuje Michal Cerulík zo CBRE. Dodáva, že rast cien bol najviac citeľný v rámci prémiových nájmov, a to na oboch trhoch. Na Slovensku sa v tomto prípade výška nájmov medziročne zvýšila o 18 % (5,30 €/m2), v Česku je to dokonca až 32 % (7,55 €/m2).

Viaceré projekty boli ukončené

V 2. kvartáli roka 2023 na trh pribudlo 13 300 m2 nových priestorov. V súčasnosti je pritom vo výstavbe ďalších takmer 256 000 m2 priestorov, ktorých odovzdanie je naplánované ešte na tento rok. Ďalších 105 000 m2 priemyselných a logistických priestorov má naplánované odovzdanie na rok 2024. Podľa CBRE je pritom už dnes pred-prenajatá takmer polovica z nich.

„Zaujímavé je, že u našich českých susedov tieto čísla aktuálne dosahujú nové maximá. Na konci 2. kvartálu 2023 tu bolo vo výstavbe rekordných 1 340 300 m2 priemyselných a logistických priestorov, čo predstavuje v porovnaní s 1. kvartálom nárast o takmer 9 %,“ uzatvára Michal Cerulík.