Niečo málo než rok od okamžiku, kedy spoločnosť cargo-partner začala fungovať vo Veľkej Británii so svojou prvou kanceláriou v Manchestri, dokončuje teraz akvizíciu spoločnosti Aztek International, ktorú začala v roku 2021 zakúpením jednej tretiny akcií. Tím spoločnosti cargo-partner v Spojenom kráľovstve sa za posledných 15 mesiacov rozrástol z 13 na terajších 55 zamestnancov pôsobiacich v troch lokalitách naprieč Spojeným kráľovstvom.

Silná európska sieť a odbornosť po Brexite

Pán Stefan Krauter, CEO spoločnosti cargo-partner, vysvetľuje strategický význam tejto investície: „So spoločnosťou Aztek spolupracujeme už 15 rokov, behom ktorých sme si navzájom pomáhali rásť a rozvíjať naše podnikanie. Táto akvizícia významne doplní naše súčasné portfólio služieb v Spojenom kráľovstve, najmä v oblasti zbernej cestnej dopravy. Okrem toho bude tento tím, ktorý sa nedávno rozrástol, pokračovať v úspešnom podporovaní klientov tým, že bude udržiavať ich dodávateľské reťazce v pohybe po Európe a zvládať zložité nové colné požiadavky po „Brexite“.“

Zameranie na Emergency riešenia

Popri pomáhaní zákazníkom s pobrexitovými colnými postupmi sa poskytovateľ logistiky strategicky zameral tiež na expresné riešenie pre časovo vysoko kritické prepravy. Od otvorenia pobočky v Spojenom kráľovstve vybavil cargo-partner niekoľko naliehavých zásielok leteckej prepravy od zákazníkov z automobilového priemyslu, letectva a kozmonautiky, zdravotníctva, maloobchodu a spotrebného priemyslu.

Strategická expanzia v západnej Európe

Spoločnosť cargo-partner, poskytovateľ logistiky s centrálou v Rakúsku má tradične veľmi silné zastúpenie v strednej a východnej Európe, ale v poslednej dobe značne investoval tiež do ďalšieho rozšírenia svojho zastúpenia v západnej Európe.

Spoločnosť cargo-partner, ktorá má už 20 rokov pobočky v Nemecku a Beneluxe, nedávno pridala do svojej siete Írsko, Taliansko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstva a teraz je zastúpená na najdôležitejších trhoch v regióne. Ďalšie posilňovanie svojej pôsobnosti v Spojenom kráľovstve je zásadným dielom skladačky v strategických plánoch rozvoja spoločnosti v západnej Európe pre rok 2022 a ďalej.

Silno etablovaná ázijská organizácia cargo-partner bude pokračovať v spolupráci so svojimi európskymi agentmi tak, že bude neutrálne spracovávať ich zásielky na prepravu. „Je to ich biznis a my môžeme ťažiť z prínosov rozsahu a konsolidácie, sme tiež otvorení diskusii, pokiaľ sa jeden alebo druhý chce pripojiť k našej skupine.“ hovorí pán Roland Kern, Director of Global Network Development.