Spoločnosť VGP sa zaväzuje k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2025

Spoločnosť VGP NV (ďalej len „VGP“ alebo „skupina“), ktorá je európskym poskytovateľom vysokokvalitných logistických a polopriemyselných nehnuteľností, sa v rámci svojej stratégie zaistenia udržateľnosti zaviazala, že v nasledujúcich rokoch bude pokračovať v zavádzaní komplexných a udržateľných opatrení s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2025. Za týmto účelom si stanovila nové a ambiciózne ciele.