Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť Kiss Develop v uplynulých dňoch predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

„Účelom stavby je vybudovanie skladových priestorov pre jednotlivých nájomcov, ktorí potrebujú takéto priestory využívať. Skladové priestory budú využívané pre nájomcov/nájomcu, ktorí prejavia záujem,“ uvádza v zámere.

Logistické centrum má pozostávať z dvoch samostatných objektov. Zastavaná plocha oboch hál dokopy má predstavovať vyše 19 600 štvorcových metrov. K dispozícii má byť 20 miest na parkovanie osobných áut. S parkovaním nákladných vozidiel sa v areáli neuvažuje.

Navrhovateľ počíta najviac s 26 pracovníkmi na administratívnu činnosť a 28 pracovníkmi na činnosť v samotnom logistickom centre.