Slovenská doprava a skladovanie v prvom kvartáli tohto roku zaznamenali signifikantný rast. Logistické firmy pristupujú k redukcii ekologickej záťaže rôznymi spôsobmi vrátane prechodu na alternatívne palivá. Najdôležitejšie je ale efektívne plánovanie a minimalizácia zbytočných ciest.

Príkladom efektivity v logistike je využívanie „zalamovacieho“ nákladného auta Cityliner, ktoré dokáže vďaka zadnej natáčacej osi efektívne manévrovať v meste aj na okresných cestách. Plne naložený Cityliner pojme až 27 paliet oproti klasickému 18-paletovému vozidlu a vďaka svojim manévrovacím schopnostiam sa dostane na miesta, kam by bežne museli jazdiť dodávky. Tým znižuje množstvo vypustených emisií.

„Je to modelový príklad toho, ako fakticky riešiť uhlíkovú stopu. Kamión sa stáva jedným z najekologickejších riešení, pretože pri rovnakých emisiách premiestni väčšie množstvo nákladu. Ekologickú záťaž tak redukujeme pomocou efektivnej prepravy,“ hovorí Jakub Trnka, generálny riaditeľ spoločnosti Raben Logistics Slovakia. Logistická spoločnosť pôsobiaca v 15 európskych krajinách sa udržateľnosti venuje a považuje ju za jednu zo svojich priorít. „Máme v pláne znížiť našu uhlíkovú stopu na polovicu a to do roku 2030. Úplne na nule by sme chceli byť v roku 2050,“ uvádza Tímea Pospišová, manažérka marketingu v Raben Logistics Slovakia.

Elektromobilita a ďalšie alternatívy

V kontexte nákladnej prepravy má elektromobilita množstvo bariér. Jednou z nich je infraštruktúra, ktorú je potrebné rýchlo dobudovať. Problematické môžu byť aj dojazdy niektorých elektrických nákladných áut.

„Pre nákladnú dopravu sú elektrifikované vozidlá veľmi vhodné lokálne, napríklad v rámci rozvozu po jednom meste. Pre diaľkovú nákladnú dopravu ale budú do budúcna potrebné vyššie dojazdy a infraštruktúra,“ vysvetľuje Jakub Trnka.

Elektrické nákladné autá však už teraz prispievajú k redukcii dopadov na životné prostredie. Raben v Poľsku napríklad nadviazal spoluprácu so spoločnosťou IKEA, v rámci ktorej prevádzkuje flotilu elektrifikovaných nákladných vozidiel. K prvému Volvu FM nedávno pribudli ďalšie dva kamióny. Kamióny s návesmi s nosnosťou 24 ton spoločnosti Raben doručia denne až tridsaťšesť zásielok . IKEA a Volvo budú následne vyhodnocovať výkonnosť vozidiel.

Slovensko a uhlíková stopa

Z dát Eurostatu vyplynulo, že na začiatku tohto roka vzrástli na Slovensku emisie skleníkových plynov o 1,9 %. Hoci ide o nepriaznivý trend, je nutné dodať, že medzi rokmi 1990 a 2020 Slovensko zredukovalo celkový objem emisií takmer o polovicu. „Raben chce stáť v popredí snáh o dekarbonizáciu na Slovensku. Ako popredný logistický dodávateľ to vnímame ako našu povinnosť,“ hovorí Tímea Pospišová.