Na tejto transakcii sa podieľalo sedem finančných inštitúcií. Banka BNP Paribas Bank Polska S.A. vystupovala ako koordinátor pre udržateľnosť SLL, banka ING Bank Śląski S.A. ako sprostredkovateľ a banka Coöperatieve Rabobank U.A. ako koordinátor dokumentácie. Ostatné banky, ktoré sa na tejto transakcii zúčastnili, sú Commerzbank AG, Mbank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. a UniCredit Bank AG.

Marža na SLL sa viaže na skutočnosť, či spoločnosť dosiahne komplexný súbor piatich kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI), ktoré zahŕňajú environmentálne, sociálne a korporátne princípy (ESG)  v sektore cestnej dopravy a logistiky. Ukazovatele KPI sú inovatívnou kombináciou interných KPI a hodnotenia ESG princípov externou stranou.

Kombinácia piatich kľúčových ukazovateľov výkonnosti spoločnosti Raben sa komplexne zaoberá podstatnými ESG princípmi pre činnosti Raben vrátane emisií skleníkových plynov (GHG), rodovej diverzity a postupov riadenia. Tento úver viazaný na udržateľnosť predstavuje významný míľnik pre európsky sektor cestnej dopravy a logistiky, ako aj pre poľský finančný trh.

KPI ukazovatele úveru SLL sú súčasťou cieľov skupiny Raben Group ECO2WAY 2025 tak, ako sú definované v „Správe o udržateľnosti na rok 2020“:

30% zníženie intenzity emisií v pobočkách Raben, 10% zníženie intenzity emisií pri prepravných činnostiach, 96 % flotily s emisnou normou Euro V a VI, relatívne zníženie cestnej nákladnej dopravy v dôsledku zvýšenia jej efektívnosti, výpočet emisií skleníkových plynov – aktualizácia a zlepšovanie nástroja na výpočet CO2 v doprave.

„Udržateľnosť je v našej DNA už roky a táto transakcia je skutočným potvrdením našich ambícií a zapojenia v tejto oblasti. Zároveň je to aj obrovský záväzok pre našu skupinu, aby sa v budúcnosti naďalej zlepšovala. Túto výzvu sme však prijali s radosťou, pretože sme presvedčení, že Raben Group má silnú motiváciu k udržateľnosti,“- uviedol Ewald Raben, CEO skupiny Raben Group.

Následne dodal: „Dnešná dohoda dokazuje, že aj iné odvetvia, ako napríklad banky, vnímajú zodpovedné podnikanie ako kľúčové pre budúcu ekonomiku a obchod. Sme radi, že môžeme spojiť svoje sily a spolupracovať na poskytovaní udržateľných riešení pre budúce generácie. Som presvedčený, že trh aj povedomie sa budú v nasledujúcich troch až piatich rokoch vyvíjať a zákazníci budú uprednostňovať spoločnosti, pre ktoré bude udržateľnosť kľúčovou otázkou pri ich činnostiach.“

„Táto transakcia SLL v sektore dopravy a logistiky v Poľsku ukazuje, ako môže banka BNP Paribas Bank Polska využiť svoje poradenské schopnosti na podporu poprednej logistickej skupiny Raben Group pri inauguračnom financovaní viazanom na princípy ESG. Keďže dekarbonizácia, sociálny dopad a riadenie sa stávajú strategickým imperatívom, spoločnosti budú čoraz viac potrebovať udržateľné financovanie ako páku na dosiahnutie svojich ambícií s ohľadom na nulové emisie,“ uviedol André Boulanger, viceprezident správnej rady BNP Paribas Bank Polska, zodpovedný za korporátne a inštitucionálne bankovníctvo, malé a stredné podniky a firemné bankovníctvo.