Obdobie prísnych opatrení a zatvárania kamenných obchodov urýchlili presmerovanie obchodovania na internet. Firmy, ktoré doteraz váhali s e-shopom, sa museli tejto oblasti intenzívne venovať. Boom online predaja si vyžaduje aj rýchlu reakciu na dopyt zákazníkov a zvyšuje tak nároky na čo najrýchlejšie spojenie logistického centra s mestom. Upozorňuje na to aj Peter Jánoši, výkonný riaditeľ spoločnosti P3 Logistic Parks.

ZVYŠUJÚCI SA DOPYT

Čo sa týka dopytov, v blízkej budúcnosti očakáva Peter Jánoši zvyšujúci sa dopyt v oblasti e-commerce a 3PL. Vzhľadom na situáciu ohľadom COVID−19 sme svedkom toho, že niektoré projekty sú pozastavené a čakajú na konsolidovanie dopadov. Z dlhodobého pohľadu sa však očakáva oživenie, resp. reštruktúra týchto dopytov od už existujúcich či budúcich klientov. Na trhu sa eviduje vysoký dopyt po skladových priestoroch v prime lokalitách, o čom svedčí vysoká obsadenosť v existujúcich P3 parkoch.

„Pociťujeme tiež čiastočné oživenie v automotive sektore, ktoré reaguje dopytmi po priestoroch pre nové projekty. V rámci P3 Logistic Parks sme medzi prvými zmenami zaznamenali potrebu krátkodobých prenájmov skladových priestorov. Týkalo sa to širokého spektra potravinových, retailových a maloobchodných klientov. Málokto z nich čakal, že zrazu bude potrebovať významne zmeniť tok tovaru smerom k zákazníkovi. Keď k tomu došlo, sotva tušili, čo a v akej miere plánovať do budúcnosti. Museli sme rýchlo reagovať na situáciu a spolu s klientmi prijať zmeny, zmeniť aj naše uvažovanie a procesy,“ hovorí Peter Jánoši s tým, že dopyt im rastie po tzv. mestských logistických parkoch.

Pre splnenie rastúcich nárokov treba podľa Petra Jánošiho sklady umiestniť tak, aby sa bez problému dalo dostať do centra mesta maximálne do 30 minút. Riešenie prinášajú nové, tzv. mestské logistické parky alebo last mile centrá, ktoré budú zároveň poskytovať služby pre množstvo vznikajúcich malých internetových obchodov. Význam mestských last mile centier bude ďalej rásť a môže mať za dôsledok pokles nárokov na veľké centrálne sklady.

„Do výstavby našich nehnuteľností, skladov a hál zavádzame inovatívne riešenia. Tie vedú k úsporám na energiách, flexibilite fungovania našich nájomcov a k šetreniu životného prostredia. Simulácia energetickej náročnosti budov používa 3D model na výpočet energetickej náročnosti navrhovaného skladu, kde sa zohľadňuje nielen slnečná strana budovy, ale aj smer vetra, ako aj zasklenia, tienenia či klimatizácia. Posudzovanie životného cyklu pomáha získať informácie o environmentálnych vplyvoch stavebného materiálu a o konečnej energetickej náročnosti budovy,“ vysvetľuje Peter Jánoši.

„Význam mestských last mile centier, rovnakých ako je P3 park pri bratislavskom letisku, bude ďalej rásť a môže mať za dôsledok pokles nárokov na veľké centrálne sklady. Zvyšujúca sa požiadavka na flexibilitu v doprave a skladovaní sa zase odrazí na právnom rozmere podnikania logistických spoločností a opatrnejšom prístupe k špekulatívnej výstavbe. Slovensko potrebuje pre rozvoj a medzinárodnú konkurencieschopnosť trhu logistických nehnuteľností zásadne zvýšiť transparentnosť a flexibilitu stavebných a povoľovacích konaní.“

 

Zdroj// Systémy logistiky