Efektivita ako základ každého skladu

Ide o komplexný proces príjmu, skladovania a prípravy tovaru na prepravu alebo odoslanie. Iba účinné fungovanie tohto procesu umožňuje získať uspokojivý efekt a zisk z uskutočneného obchodu. Ak chcete správne usporiadať svoj sklad, musíte najskôr nájsť spôsob skladovania, ktorý vám pomôže optimalizovať tok tovaru, aby sa nakoniec zlepšil výkon. Skladovanie je definované ako proces, ktorý sa skladá z troch hlavných funkcií, a to z prijímania tovaru od dodávateľa, skladovania produktov a vyskladnenia. „Optimalizáciou skladovania tovaru je možné ušetriť čas potrebný na vyskladňovanie aj s ním spojené finančné náklady a zlepšiť tak výkonnosť spoločnosti,“ hovorí Gabriela Fabianová, generálna riaditeľka spoločnosti RAJA.

Skladovanie sa skladá zo 4 fáz, teda príjmu tovaru, jeho skladovania, prípravy a samotného výdaja. Každý tovar má potom iné požiadavky na zaobchádzanie počas každej z fáz a voľba vhodnej metódy podľa typu tovaru môže zefektívniť všetky 4 fázy.

Vhodná metóda zaistí efektívne skladovanie tovaru

„Efektívne skladovanie má dokonca kľúčový význam z dôvodu nutnosti udržať si konkurencieschopnosť na trhu a z dôvodu nutnosti znižovať náklady na prevádzku skladu,“ hovorí Gabriela Fabianová, generálna riaditeľka spoločnosti RAJA.

Metóda ABC je základným princípom na rozmiestnenie rôznych druhov tovaru v regáloch a v celom sklade. Berie do úvahy rýchlosť obratu daného tovaru – čím vyššia je miera obratu (čím častejšie sa produkt predáva), tým jednoduchší a rýchlejší by mal byť prístup k tomuto tovaru v sklade.

Produkty je potom možné rozdeliť do 3 kategórií podľa toho, ako často sa daný výrobok predáva. Kategóriu A tvoria obľúbené produkty, ktoré musia byť najprístupnejšie na rýchle pripravenie – ideálne do stredu regálu. Produkty kategórie B sú vyskladňované nie tak často, preto je vhodné ich umiestniť na spodné priečky. Do kategórie C spadajú najmenej obľúbené produkty, tie je vhodné umiestňovať ich na horšie prístupné, teda na najvyššie priečky regálov.

Podľa metódy ABC je možné organizovať aj celý sklad – produkty typu A sa nachádzajú v blízkosti miesta vychystania, za nimi sa nachádzajú produkty typu B a na konci skladu (najviac vzdialené od miesta prípravy) sú potom produkty typu C.

Efektívne riadenie toku materiálov podľa typu tovaru

Najznámejšími princípmi riadenia toku materiálov sú metódy FIFO a LIFO. Metóda FIFO (First In First Out) jednoducho hovorí, že tovar, ktorý je prvý naskladnený by mal byť prvý vyskladnený. Tento prístup je využívaný napríklad v skladoch s potravinami a tovarom, čo sa časom kazí. Opakom je metóda LIFO (Last In Last Out), tu sú produkty, ktoré boli naskladnené ako posledné aj ako prvé vyskladnené. Nevýhoda tejto metódy spočíva predovšetkým v tom, že starý tovar stále starne. Preto sa využíva pri tovare, u ktorého to nie je problém. Býva využívaná pre sklady s materiálmi, ako je napríklad piesok a pod.

Princíp 5S

Pre zlepšenie chodu skladu je využívaný aj princíp 5S, ktorého cieľom je správne organizovať pracovné prostredie.

● triedenie – je zbavovanie sa nepotrebných vecí zo skladu
● systematika – je vhodné označovanie tovaru
● upratovanie – je pravidelná organizácia skladu
● štandardizácia – je definovanie noriem pre umiestnenie tovaru
● sebadisciplína – vytvára u zamestnancov zvyk používať vyššie spomínané pravidlá

Efektivitu skladu môžete tiež zvýšiť využitím nových technológií

E-shopy sa väčšinou zaväzujú ku krátkej lehote dodania tovaru, preto sa v oblasti logistiky stále viac presadzujú procesy automatizácie či už systému evidencie tovaru alebo baliacich procesov, ktoré umožnia tovar rýchlo pripraviť na odoslanie.

„Firmám sa vyplácajú investície do obalových strojov, ktoré umožňujú výrobu obalov na mieru, čím sa znižuje spotreba obalového materiálu. Kompaktné stroje na výrobu výplne potom uľahčujú a urýchľujú proces balenia bez plytvania použitým materiálom,” hovorí Fabiánová.

Proces skladovania uľahčujú aj tepelné a termotransferové tlačiarne na jednoduchú a rýchlu výrobu štítkov, etikiet a čiarových kódov s rôzne dlhou životnosťou.