Najdôležitejšie KPI v oblasti digitálneho realitného marketingu

Každý obchodník s nehnuteľnosťami chce mať jasný prehľad o výkone marketingových kampaní, aby mohol vyhodnotiť navrátenie investícií z hľadiska angažovanosti, predaja a skutočných výnosov. Neexistuje jediná metrika, ktorá by definovala účinnosť akejkoľvek marketingovej kampane. Tzv. "Metriky márnosti", ako je dosah, prejavený záujem a hodnotenia, môžu byť dôležitými ukazovateľmi budovanie povedomia o vašej značke a vašej klientskej základne nehnuteľností. Ale samy o sebe nie sú dostatočne spoľahlivé, aby merali vplyv vašich marketingových stratégií.