Doporučená metóda merania voľných plôch

Toto doporučenie definuje podmienky a koncepty potrebné pre meranie prenajímateľných plôch, triedi rôzne oblasti do rôznych kategórií prenájmu, vysvetľuje zásady vymedzenia oblastí a na základe vyššie uvedeného, navrhuje metódu pre analýzu a výpočet prenajímateľných plôch. Zavádza taktiež koncept pomeru hodnoty nájmu. Metóda výpočtu je doporučená pre použitie v prípade budov s viacero nájomníkmi, aj keď môže byť použitá aj pre nehnuteľnosti s jedným nájomníkom.

Cookie settings icon

Your choice regarding cookies on this site

We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.

This site uses cookies to store information on your computer.

Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.


Necessary Cookies

Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.