Rýchla žiadosť

Požiadajte o ponuku z vybraných skladov. Kliknite na ikonku pre pridanie viacerých skladov.

Vybrané sklady:
Nemáte vybrané žiadne sklady.
(m2) (m2)

Filter skladov

Nájomné (€ /m2/mesiac)

-

Rozloha skladu (m2)

-

Cena pracovného miesta (db)

-

Počet pracovných staníc

ICE-BERG SLOVAKIA

ICE-BERG SLOVAKIA

Adresa: 821 09 Bratislava, Trenčianska ulica 53/A

Webová adresa:  Ice Berg

Telefónne číslo:  +42 125 341 6774  +42 190 378 8904 

Naši dlhoroční nájomníci oceňujú výbornú lokalitu, bezpečnosť, príjemné prostredie, profesionálne služby, korektné vzťahy a cenovú politiku.

Sídlo spoločnosti ICE-BERG SLOVAKIA, spol. s r.o., je na Trenčianskej ulici č. 53/A v Bratislave. 

Túto výhodnú polohu v širšom centre Bratislavy podčiarkuje aj dostupnosť všetkých rozhodujúcich tranzitných a mestských komunikácií včítane diaľnice D61, dostupnosť k nákladnej železničnej doprave s kontajnerovým terminálom a Prístav Bratislava. 

Vjazd do areálu je možný pre všetky druhy automobilov a kamiónov dvomi bránami z oboch smerov Trenčianskej ulice. 

Parkovanie je pohodlné, areál poskytuje dostatočný počet odstavných plôch na parkovanie pre osobné aj nákladné automobily, s možnosťou vyhradenia parkovacích miest.

Areál pozostáva z viacerých objektov, ktorých rozhodujúca časť, mraziarenské a chladené skladovacie priestory, je po rekonštrukcii a modernizácii a má zosúladené všetky podmienky s kritériami, ktoré kladie EÚ na oblasť skladovania mrazených a chladených potravín. 
Spoločnosť je držiteľom oprávnenia pre obchodovanie v rámci EU: SK 126 ES. 

Pre uľahčenie manipulácie s tovarom slúži rampa a dva nákladné výťahy o nosnosti 5 ton. Prístup ku mraziarenským a chladeným skladom je z pevnej rampy ukončenej 3 vyrovnávacími hydraulickými mostíkmi, ktoré sú ukončením prístupových termohygienických tunelov s rolovacími bránami.