Rýchla žiadosť

Požiadajte o ponuku z vybraných skladov. Kliknite na ikonku pre pridanie viacerých skladov.

Vybrané sklady:
Nemáte vybrané žiadne sklady.
(m2) (m2)

Filter skladov

Nájomné (€ /m2/mesiac)

-

Rozloha skladu (m2)

-

Cena pracovného miesta (db)

-

Počet pracovných staníc

E Immo

E Immo

Webová adresa:  http://eimmo.sk/

EIMMO, a.s. – spoločnosť sa od svojho vzniku zoberá správou priemyselného areálu v Novej Dubnici. Nadväzuje ne dlhodobú tradíciu strojárskej a elektrotechnickej výroby v tomto regióne a efektívnou správou nehnuteľností a priemyselnej infraštruktúry vytvára podmienky pre úspešnú realizáciu výrobných projektov súčasným lídrom v týchto odvetviach. Spoločnosť prevzala do svojho majetku pozemky a nehnuteľnosti bývalého štátneho podniku zameraného na výrobu elektrotechnických a elektromechanických prvkov pre priemyselné aplikácie a zbraňové systémy vyrábané vo vtedajšom Československu. Revitalizáciou exteriérov a výrobných priestorov vytvorila podmienky pre transfer mnohých výrobných projektov z SRN, Talianska, Švajčiarska, Fínska, Švédska a iných európskych krajín. Svojimi vlastnými kapacitami a skúseným managementom v oblasti analytickej a konzultačnej činnosti, právnom a personálnom poradenstve vytvorila pre svojich zákazníkov prostredie s komplexným prístupom k riešeniu rozbehu a realizácie výrobných transferov. Vlastnou účasťou prispela k realizácii takých významných transferov výrobných projektov, ako bola spolupráca s firmami, Delta Energy Systems, ArcelorMittal, Enics, KUK Coils, E Metall pri realizácii ich podnikateľských zámerov na Slovensku. Spoluprácou len s týmito firmami sa v priebehu posledných rokov vytvorilo viac ako 1000 nových pracovných miest.