Tento návrh predbežne podporili aj ministri financií 20 najväčších ekonomík (G20). Vyhlásenie vyrieši niektoré kľúčové otázky, ktoré by mohli pomôcť odstrániť nerovnováhy v globálnej ekonomike.

 

Nové pravidlá sa budú týkať aj slovenských spoločností

Ide napríklad o zavedenie globálnej minimálnej dane z príjmov právnických osôb. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti KPMG.

Nové pravidlá sa budú týkať aj slovenských spoločností, ktoré majú podnikateľské aktivity v krajinách, v ktorých je momentálne daňové zaťaženie na nižšej úrovni ako 15 percent.

 

Takisto sa budú vzťahovať na slovenské spoločnosti, ktoré obchodujú so spoločnosťami z týchto krajín, ktoré budú v budúcnosti musieť platiť vyššiu daň z príjmov a zvýšenú mieru zdanenia premietnu do cien za svoje produkty a služby.

Až 130 zo 139 členov OECD schválilo vyhlásenie, ktoré stanovuje kľúčové podmienky dohody o dvojpilierovom prístupe ku globálnej dani.

Finálne potvrdenie komplexnej dohody sa očakáva na stretnutí ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk krajín G20 v októbri tohto roka. Podľa spoločnosti KPMG je už teraz takmer isté, že návrh podporia.

Do októbra ešte chcú vyriešiť posledné otázky potrebné k dohode. Zmeny potom začnú platiť od roku 2023.

„Vďaka tejto dohode by mohlo byť rozdelenie investícií vo svete spravodlivejšie. Krajiny by si tak museli začať konkurovať a lákať investorov inými, dôležitejšími aspektami. Výška daňových sadzieb v jednotlivých štátoch by išla do úzadia,“ uviedla výkonná riaditeľka oddelenia daňových a právnych služieb KPMG na Slovensku Zuzana Blažejová.

 

Krajiny s nízkymi daňami s návrhom nesúhlasia

Krajiny, ktoré dnes lákajú investorov na nízke dane, s návrhom podľa KPMG nesúhlasia. Patria medzi ne Barbados, Estónsko, Maďarsko, Irsko, Keňa, Nigéria, Peru, Svätý Vincent & Grenadíny a Srí Lank.

Lídri sa dohodli na aspoň 15-percentnej globálnej minimálnej dani.

„Uvedené vyhlásenie je v súlade s tým, čo komunikovala G7 a s tlačovou správou amerického ministerstva financií z mája 2021, pričom predtým sa uvažovalo až o 21-percentnej minimálnej sadzbe dane," dodáva Blažejová. To, že vyhlásenie lídrov G20 neurčuje sadzbu dane, len minimálnu sadzbu dane, podľa nej naznačuje, že bude potrebné ďalšie rokovanie o jej konečnej výške.